Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Kitap

Erenler Divanında" Erenler Dîvânında "

Ali Akbaş

2011 Türk Dünyası Yılın Edebiyat Adamı olan Ali Akbaş'ın destan şiirlerini topladığı kitabıdır.

Gece,
El ayak çekilince,
İlahilerle ahiler girdi rüyama
Külahları gökte
Harmanileri yerde ahiler
Başta Ahi Evran;
Çıktık zamanın tül kapısından
Gezdik türbe türbe
Yatır yatır
El Öptük
Yüz sürdük dergahlara
Meydan Okuyup çağlara
Üçler Yediler karıştı
Öteden Kırklar erişti
Yollara koyuldu kervan
Dediler hep bir ağızdan:
"Gelin Hünkara varalım
El pençe divan duralım
Ulu meşveret kuralım
Görelim ne demiş Kur'an"

Haftanın Beşinci Günü" Haftanın Beşinci Günü "

Sultan Raev
Çevirenler:Orhan Söylemez-Halit Aşlar-Kemal Göz

Hikaye

Dünyayı kasıp kavuran sıcak havalar soğumaya başlamıştı. İki haftadır doğru dürüst güneşin yüzü görünmüyordu. Güneş eskisi gibi yeryüzünü ısıtamıyor, yaz mevsiminin yerini sonbahar almaya başlıyordu. Bu aralar da havalar genelde böyle olurdu. Gökyüzü kapkara bulutlarla kaplanır, şimşekler çakar ve hep yağmur yağardı. Çoktandır su görmeyen dağlar, susuzluktan sararmış tarlalar susuzluğunu gidererek az da olsa canlanır, ardından şımarık yel de esmeye başlardı. Ondan başka bir şey beklenemezdi zaten; durup dururken öfkesini tutamaz, her tarafı toz dumana katardı bazen de. Şimdi de rüzgar öfkesine hakim olmıyordu. Gittikçe daha da esmeye başladı. Tıpkı sahibinden kaçıp kurtulmuş bir köpek gibi uluyordu...

Elçin" Elçin "
Edebiyat Sosyolojisi Açısından Romanları

Sedat Adıgüzel

Sanat eserinde anlatılan ve sanat eserine yansıyan, toplumsal yaşam, toplumsal yapı ve tarihi süreçtir. Sanatın toplumsal işlevini açıklamaktaki amaç sanat eseriyle toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Çünkü sanatın toplumla, kültürle, dinle, gelenekle kaçınılmaz ve sıkı bir ilişki vardır.
 
Elçin'in eserlerinde açıkça veya simgelere yüklenmiş bir sistem eleştirisi yapılır. Sovyetler Birliği'nin, Azerbaycan'daki uygulamaları, baskı ve zulüm, toplumun kaybolan düzeni yazar tarafından eleştirilir. Elçin, zulmün bir gün mutlaka sona ereceği düşüncesini, romanlarında işler.
 
Toplumun egemenliğine ulaşabilmesi için kendi düzenini koruması ve değerlerine sahip çıkması gerektiği vurgulanır. Elçin Efendiyeb, baskı ve zulmü kabullenemeyen, özgürlükçü, toplumsal değerlere ve insan yaşamına saygılı, milli değerlere sahip çıkan bir dünya görüşüne sahiptir.

Aydınlık GecelerAydınlık Geceler
(Seçilmiş Hikayeler)

Elçin

Bu kitap, çağdaş Azerbaycan Edebiyatı ve özellikle Azerbaycan nesrinde önemli bir merhale olan ‘60’lılar Edebî Ekolü’nü yaratan yazarlar kuşağının en güçlü temsilcilerinden biri olan Elçin’in seçme hikâyelerden oluşmaktadır.

Yıllar geçse, devirler değişse de edebi, esteteik değerinden hiçbir şey kaybetmeyecek bu güzel hikayeleri, Türk okuyucusunun dikkatine sunuyoruz.

Kardeş Hikayeler Kardeş ŞiirlerKardeş Hikayeler Kardeş Şiirler

Türkiye’de Bir İlk…
Kardeş Hikâyeler Kardeş Şiirler

Avrasya Yazarlar Birliği Edebiyat Akademisi, Hikâye ve Şiir Atölyesi 2010 yılı çalışmaları “Kardeş Hikâyeler Kardeş Şiirler” adıyla kitaplaştırıldı. Kitap; Ahmet Kurt, Ataman Kalebozan, Emel Şakacı, Esra Devrez Özdemir, Ethem Göktürk, Hasan Fatih Seval, Nüvit Karaoğlu, Ömrüm Işıkay ve Özge Eldemir’in atölye çalışmaları sırasında yazdıkları hikâye ve şiirlerin bir kısmından oluşturulmuştur.
 
AYB Edebiyat Akademisi yayını olarak çıkan kitabın takdim yazısını Genel Başkan Yakup Deliömeroğlu yazmıştır. Kitapta şiir atölyesi hocası Ali Akbaş ile hikâye atölyesi hocası Osman Çeviksoy’un atölye çalışmalarıyla ilgili birer yazısı yer almaktadır.
 
Dünyanın pek çok ülkesinde “yaratıcı yazarlık / yazar okulu / yazarlık enstitüsü” gibi adlar altında başarılı yazarlık eğitimi veren programlar vardır. Bu programlardan mezun olanların yazdıkları eserler, her mezuniyet dönemi sonunda yayınlanmaktadır. Bu yayınlar, yapılan işin ciddiyetini ortaya koymak bakımından, genç yazarların teşviki ve tanıtımı bakımlarından oldukça önemlidir.
 
"Kardeş Hikâyeler Kardeş Şiirler" Türkiye'de bir yazarlık eğitim programı sonunda yayınlanan ilk kitaptır. Bir öncü kitaptır… Hayırlı, verimli, güzel gelişmelere yol açmasını diliyoruz.
 
Dokuz yazarın, yazarlığa ilk adımlarından oluşan bu eseri, içinde yazma isteği bulunanların, yazmaya yeni başlayanların, hikâye ve şiir sevenlerin, kısaca okumayı seven herkesin zevkle, ilgiyle okuyacağını umuyoruz.

Komutanın MaymunuKomutanın Maymunu

Ejder Ol

Ejder Ol'ın, realist bir söylem ve natüralist bir gözlem içinden, kurguya dayalı olmayan, gerçek olayları ve kişileri anlattığı bu kitapta, Karabağ soykırımı başta olmak üzere Azerbaycan'da yakın tarihi dönemlerin ve bu dönemlerde yaşanan facialarla dolu toplumsal olayların arka planına, hâkim bir tepeden ve geniş bir pencereden bakmak mümkündür.

Bir rarihî sürecin inşâ ettiği karanlık arka planın önündeki sahnede ise, Ejder Ol'un bazen dramatik, bazen trajedik, yer yer de mizahî bir üslupla ele aldığı, büyük bir değişim dalgasıyla sarp kıyılara savrulan Azerbaycan insanı/insanları vardır.

Zer mi? Hiç mi?" Zer mi? Hiç mi? "

Yavuz Nufel 

Şiir

Yazın Dünyasında 35. Yıl...
 
Lalezir'ın "Havza"sında delilik ile bilgelik arasında sınırları her iki yönde zorlayan şair dost Yavuz Nufel sadece aşırı ihtiyatın "tarifi imkansız korku girdabı"nı değil, "ısmarlama dostluklar"ı ve "ısmarlama şiirler"i de çokta geride bırakmış, ölüleri hiç bir zaman alkışlamamış", "slogan kokan nalburiye boyası"ndan arta kalan hayatın iki noktası arasındaki çizgide "enine yaşayan", "Amsterdam sokakları"nda yürürken bile Samsun'dan Arjantin'e kalkan bir gemi var mı diye merak edercesine şair, Karadeniz'in onurlu yakamozlarında "Hiç"liğe doğru... Herkes sussa o tek başına da kalsa kimsenin bilmediği bir dilde dua eden bir "deli"... Bir ikindi vakti kadar şu hayatta meçhullere giden yolda sağlıkla, dostlukla ve dualarla...

Resul Rıza - Gecenin Suskun NamesiResul Rıza
Gecenin Suskun Nağmesi

Redaksiyon : Ali Akbaş
Düzeltmen : Ömer Küçükmehmetoğlu
Çeviri : İmdat Avşar
 

Resul Rıza'nın seçme şiirlerinden oluşan ve şairin doğumunun 100. yılı anısına basılan "Gecenin Suskun Namesi" adlı kitap.

Köz ne çeker
Külden sor,
Baş ne çeker
Dilden sor,
İşe, susuz ellerin
Kaderini ben bilirim,
Hasretini nağmelerin
Kırılan bir telden sor,
Ömrün çetin yolunda
Taşa iz bıraktı ayak
Gün ne çekti
Yıldan sor,
Mihnetini karanlığın
Bırak körler söylesin,
Pes perdenin feryadı
Divane bülbülden sor.

Karaçay-Malkar Halk Şairleri Antolojisi Kafkaslarda Sözlü Edebiyat Geleneği
" Karaçay-Malkar Halk Şairleri Antolojisi "

Ufuk Tavkul

Karaçay-Malkar edebiyatının en zengin ve renkli bölümünü sözlü edebiyat ürünleri teşkil etmektedir. Kafkas dağlarının 'Orta Kafkaslar' adı verilen ve ortalama yüksekliği beş bin metre civarında sarp dağlardan ve derin vadilerden oluşan bir bölümünde, dış dünyadan yüzyıllar boyunca âdeta tecrit edilmiş bir biçimde yaşayan Karaçay-Malkar Türkleri sözlü edebiyat ürünlerini ağızdan ağıza aktararak bunların nesilden nesile unutulmadan yaşatılmasını sağlamışlardır.

Karaçay-Malkarlıların hayatlarını, âdet ve geleneklerini inceleyen bilim adamları ve gezginler onlardaki sözlü halk edebiyatının zenginliğini vurgulamaktadırlar. Örneğin XX. yüzyıl başlarında Karaçaylılar arasında bilimsel araştırmalarda bulunan Rus Coğrafya Cemiyeti'nin üyesi etnograf-Kafkasolog G.F. Çursin, Karaçaylıların halk şarkıları yaratma ve söylemede komşu Kafkas halkları tarafından takdir edildiklerini belirtmektedir (Çursin 1906). Tarz ve konular açısından Karaçay-Malkar sözlü edebiyatı diğer Kafkas halklarının söz sanatlarına yakındır. Oset bilim adamı V,İ. Abayev de Kafkasya'da pek çok farklı dil olmakla birlikte ortak bir kültür oluşturulduğu fikrindedir.

Karaçay-Malkar sözlü edebiyatının en önemli bölümlerinden birini 'Nart Destanları' meydana getirmektedir. Nart Destanları Karaçay-Malkar Türkleri ile birlikte, onlara komşu yaşayan ve her biri farklı bir dilde konuşan çeşitli Kafkas halklarının da ortak edebî ürünleridir.

Nazım Hikmet Kerem GibiNazım Hikmet - Kerem Gibi

Anar


Hatıra

Modern Türk şiirinin ulu çınarlarından Nazım Hikmet’le hayattayken tanışma ve görüşme imkanı bulan Anar, bizzat kendisine ait ve/veya birinci elden edindiği tanıklarla zenginleştirdiği “Kerem Gibi”de, Nazım’ın şiir ve edebiyat anlayışına olduğu kadar, Sovyetler’deki macerasına ve kişiliğine de ışık tutuyor.  Türkiye siyaset ve edebiyatında, Cumhuriyet’in kuruluşundan Soğuk Savaş’ın bitişine kadar tartışmaların odağında yer almış bir sanatçı olan Nazım’ı, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkan’ı Anar’ın kaleminden okuyacaksınız

" DOLU "

İlk Karabağ Romanı

Azerbaycan'ın tanınmış yazarı ve milletvekili Akil Abbas'ın kaleme aldığı "DOLU" romanı Bengü Yayınları arasından çıktı. Hocalı soykırımının 17. yılında yayınlanan roman, Karabağ'da yaşananları anlatıyor. "Dolu" Türkiye'de yayınlanan Karabağ olaylarını anlatan ilk kitap olma özelliğini de taşıyor.

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.