Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Kanunsuz Toprak" Kanunsuz Toprak "
(Balkan Elden Giderken)

Şecaettin Koka

Roman

2007’de Ankara’da çıkan ‘UMUDUN BENİ TERKETTİĞİ GÜNLER’ adlı otobiyografi hatırat kitabında yazar 1999 yılında yetmiş yedi gün süren Kosova Savaşını yaşadığı günlük biçiminde anlatmıştır. Onun ‘Umudun Beni Terk Ettiği Günler’ kitabı okunması değer eserlerindendir. Kosova olaylarında ölümü dahi göze alarak Prizren’den ayrılmayan Şecaettin Koka, savaştan sonra işsizlik yüzünden Türkiye’ye gitmek zorunda kaldı. Gönülce Prizrenle kalarak, halen yaşadığı Ankara’da yazıya devam etmekte yaşadıklarını ve hayalindeki Prizren şehri hakkında yazıyor. Bunlardan biri de ‘KANUNSUZ TOPRAK’ adlı elinizdeki en yeni romanıdır.

Yayınlanmamış “KOSOVA BAĞIMSIZLIĞINI ANLAMAK” adlı makale ve incelemeler kitabı yayıncı beklemektedir.

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.