Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Kadın Kalbi" Kadın Kalbi "

Yüzyıl Önce Yazılan Bir Roman

Hayrettin Farukî
(1890 - 1951)

Mehmet Ömer Kazancı

Bu roman bundan yaklaşık yüz yıl önce Musul'lu bir gazeteci ve yazar olan Hayrettin Faruki tarafından yazılmıştır. Farukî’nin diğer basılan ve basılmayan eserleri hakkında bilgi veren bütün kaynaklarda bu romana işaret edilmektedir. Roman Farukî’nin yirmi beş yaşındayken yazdığı ilk eserdir. Zamanının tanınan birkaç edebiyatçıları tarafından takriz ile değerlendirilmiş ve eşsiz bir eser olarak nitelendirilmiştir...

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.