Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Avrasya coğrafyasından yazar ve şairlerin 2006 yılında kurdukları Avrasya Yazarlar Birliği, edebî hayatın önemli aktörlerinden olan edebiyat dergilerini bir araya getiriyor.  Kendisi de "Kardeş Kalemler" adıyla aynı coğrafyadan yazar ve şairlerin eserlerinin yayınlandığı aylık Avrasya Edebiyat Dergisi ve Türkçe ile ilgili araştırmaların yer aldığı uluslararası hakemli bir dergi olan "Dil Araştırmaları" dergisini yayınlayan Avrasya Yazarlar Birliği, I Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi'ni organize ediyor.

Yaşayan edebî hayatın nabzının attığı yerler olan edebiyat dergilerinin bir araya gelmesi ve kendi aralarında işbirliklerinin kurulması Türk halklarının, birbirlerini daha yakından tanımaları bakımından büyük önem arz ediyor.   

I Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi ile ilgili olarak bir açıklama yapan Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yakup Deliömeroğlu, "Edebi eser, yazıldığı dönemin şahididir. Bir toplumu yakından tanımanın en önemli yollarından birisi de hiç şüphesiz onun edebiyatını bilmekle olur. Günümüzde üretilen edebiyatı tanımak, toplumun bugünkü fikri eğilimlerini,  dünyaya nasıl baktıklarını da tanımakla paralel bir hat çizer.  Edebiyat dergileri ise bu hattın uç beyleridir. En yeni edebi akımlar buralar da uç verir, hayatı ve dünyayı algılamaya yönelik en yeni fikri akımlar edebiyat dergilerinde boy gösterir. Edebiyat dergilerinin kendi aralarında kurulacakları ilişkiler, yaşayan yazarlarımızın da birbirlerini tanımalarının yolunun açılması demektir. Birbirlerini daha yakından tanıyan toplumların dostlukları da işbirlikleri de daha güçlü olacaktır" dedi. 

I. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresine 10 ülkeden 20 edebiyat dergisinin genel yayın yönetmenleri katılacak.  Kongreye Azerbaycan'dan  "Azerbaycan" dergisi  Genel Yayın Yönetmeni İntikam Kasımzade ve  "Ulduz" dergisi  Genel Yayın Yönetmeni Elçin Hüseyinbeyli , Kazakistan'dan  "Ana dili", Genel Yayın Yönetmeni Maksut Tacimuratov ve "Culdız"     dergisinden Beybit Koyshybayev , Başkurtistan'dan  " Ağ İdil" dergisinden Gülnaz Kutueva , Kırım'dan   "Ulduz" dergisinden Leniyara Selimova , Makedonya'dan  "Köprü" dergisinden Hüseyin Emin,  Irak'dan   "Kardaşlık" dergisi Genel Yayın Yönetmeni M. Ömer Kazancı,  "Işık" dergisinden Şemsettin Küzeci,  İran'dan "Varlık" dergisinden Rıza Heyet, Kırgızistan'dan  "Kırgız Edebiyatı"  dergisinden Altınbek İsmailov Özbekistan'dan   "Şark Yıldızı" dergisinden İkram Atamurad,  Kosova'dan BAY dergisinden Osman Baymak katılıyor. 

I. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresine Türkiye'den de seçkin bir katılım gerçekleşiyor. Türk edebiyat dergiciliğinin iki burcu Türk Edebiyatı ve Varlık dergileri de kongrede temsil ediliyor. Varlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Enver Ercan ve Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Beşir Ayvazoğlu Türkiye'de yayınlanan edebiyat dergilerini temsilen I. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresine katılıyorlar.  Yine Türkiye'nin önemli edebiyat dergilerinden  "Yağmur" dergisinden Hasan Hüseyin Gökçe, "Yüz Akı" dergisinden Mehmet Ali Eşmeli, "Merdiven Şiir" dergisinden Celal Fedaî kongreye katılıyor.I. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresine, Türk Dünyasının tek ortak edebiyat dergisi olan "Kardeş Kalemler" dergisinden ise Genel Yayın Yönetmeni Ali Akbaş yer alıyor.

15. Aralık Cumartesi günü başlayacak I. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresinde "Sanat Ve Kültür İletişiminde Edebiyat Dergilerinin Rolü" konulu panelde AYB Edebiyat Akademisi Başkanı Hüseyin Özbay,  Bakşeyiş Asgarov, Gülruh Alibeyli, konuşmacı olarak katılacaklar. Edebiyat Dergisi Yayıncılığı ve Problemleri,  Edebiyat Dergileri Arasında Uluslararası İşbirliği İmkânları konulu oturumlarla Kongre çalışmaları devam edecek.

İletişim: 

Dr. Yakup Deliömeroğlu Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı  0505.413 32 99

 

Program

15. Aralık 2007 Cumartesi
08.00-10.00 Kalkış ve Kahvaltı
10.00-11.20 Açılış Oturumu
Yakup Deliömeroğlu
Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı
Protokol Konuşmaları

Ara

11.30-13.00 Açılış Paneli:
Sanat Ve Kültür İletişiminde Edebiyat Dergilerinin Rolü
Panel Eş Başkanları:
Anar Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı
Enver Ercan Yazarlar Sendikası Başkanı ve
Varlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Panelistler
Beşir Ayvazoğlu Türk Edebiyatı Dergisi Genel yayın Yönetmeni
Hüseyin Özbay AYB Edebiyat Akademisi Başkanı
Bakşeyiş Asgarov Azerbaycan Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı


13.00-14.00 Öğle Yemeği

14.00-15.30 II. Oturum
Edebiyat Dergisi Yayıncılığı ve Problemleri
Oturum Eş Başkanları:
İntikam Kasımov Azerbaycan Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
İkram Atamurat Şark Yıldızı Dergisi (Özbekistan) Genel Yayın Yönetmeni
Sekreteri: Beyit Koşibayev Julduz (Kazakistan) Dergisi Gen. Yayın Yönetmeni

15.30-15.45 Ara

15.45-18.0 III. Oturum
Edebiyat Dergileri Arasında Uluslararası İşbirliği İmkanları
Oturum Eş Başkanları:
Ali Akbaş Kardeş Kalemler Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Leniyara Selimova Ulduz (Kırım) Dergisi temsilcisi
Sekreter: Rıza Heyet Varlık (İran) Dergisi Temsilcisi
18.00-18.15 Ara
18.15-19.00 Kapanış Oturumu ve Sonuç Bildirisi
19.00-19.30 Ara
19.30-21.30 Akşam Yemeği

16. 12. 2007 Pazar
08.00-09.00 Kahvaltı
09.00- İstanbul Gezisi (Beyaz Gezi)
10.00-12.00 Dolmabahçe sarayı,
12.30-14.00 Öğle Yemeği (İBB Sosyal Tesisleri)
14.30-15.00 Yerebatan Sarayı
15.00.15.30 Sultan Ahmet Camii ve tarihi yarımada gezisi
16.00-17.00 Miniatürk gezisi

Avrasya Yazarlar Birliği
Ceyhun Atıf Kansu Cad. 52/2 Balğat ANKARA
Tel: 0312 287 80 43
Faks 0312 287 90 73

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.