Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

 

V. TÜRK DÜNYASI EDEBİYAT DERGİLERİ KONGRESİ
SONUÇ BİLDİRİSİ

21-24 Kasım 2012 Astana-KAZAKİSTAN

V. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi, TÜRKSOY ve Avrasya Yazarlar Birliği’nin işbirliği; TİKA, L.Gumilov Avrasya Ulusal Üniversitesi, Altın Kıran ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin katkılarıyla 21-24 Kasım 2012 tarihlerinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da toplanmıştır. 14 ülkeden 38 önde gelen edebiyat dergisinin genel yayın yönetmeni veya temsilcilerinin katıldığı Kongrede, çeviri ve edebiyat, edebiyat ve dil gibi başlıkların yanı sıra Türk Dünyasında edebiyat dergileri arasındaki işbirliği imkanları ele alınmıştır.

KKTC’inde yapılan kongrede 2012 yılında Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı ilan edilen Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar’a ödülü takdim edilmiştir.

Kongre iştirakçileri, aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasına karar vermişlerdir:

 1. Kongre çalışmaları sırasında vefat haberi alınan tüm ömrünü Türk Dünyasının birliği, yakınlaşması ve dayanışması uğrunda vakfeden, Türk Dünyasının büyük evladı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfının değerli Başkanı, Türk Dünyası ile ilgili pek çok projenin ilk başlatıcısı, Türk Dünyasının dört bir yanına açtığı okullar ve üniversite ile on binlerce öğrencinin milli şuurla yetişmesini sağlayan, yazdığı kitaplar ve yayınladığı dergi ve kitaplarla milletimizi bilinçlendiren Prof. Dr. Turan Yazgan için kongre adına taziye mesajı yayınlanmasına,

 2. Edebi çevirilerin gerek Türk halklarının birbirlerini gerekse dünya edebiyatını tanımada, duygu ve düşüncelerini, yaşayış tarzlarını, kültürlerini anlamada asla vazgeçilemez bir imkan olduğu dikkate alınarak, Türk halkları edebiyatlarının karşılıklı olarak çevrilmesi ve yayınlanmasının halklar arasındaki kardeşlik ve dostluk hislerini daha da kuvvetlendireceğine ve dergileri çeviri eserlere daha fazla yer vermesine;

 3. Sunulan tebliğlerden, Türk Dünyası edebiyatlarının Türk Cumhuriyet ve Topluluklarında yayınlanma oranının son yıllarda dikkat çekici ölçüde arttığı memnuniyetle görülmüş olup bu sürecin desteklenmesine,

 4. Küreselleşmenin edebiyata olan etkilerine dikkat çeken konuşmalardan sonra gelecek kongrede küreselleşme, edebiyat ve edebî dergiler konusunun bir veya daha fazla oturumda ele alınmasına,

 5. Kongre tarafından her yıl verilen Türk Dünyasına Yılın Edebiyat Adamı Ödülünün 2013 yılı için, Kazakistan edebiyatının yaşayan en önemli yazarlarından Tölen Abdik’in ilan edilmesine, Kongre üyesi dergilerde Tölen Abdik’in eserlerinin çevrilerek yıl boyunca okuyucuya ulaştırılmasına,

 6. Yaptığı çalışmalarla Irak Türkmen Edebiyatının gelişmesine ve Türk kültürüne katkılarından dolayı araştırmacı- yazar Ata Terzibaşı’ya Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi Özel Ödülü verilmesine;

 7. Gelecek Kongrenin Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir’de toplanmasına,

 8. Kongreye yaptıkları güzel ev sahipliği için Altın Kıran Firması, Julduz Dergisi, Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi, ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ne teşekkür edilmesine,

Karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 1. Aleksei Tomskii,
  Attilla Dergisi Editörü - Saha Cumhuriyeti RF

 2. Ali Akbaş,
  Kardeş Kalemler Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Türkiye

 3. Ali Karaçalı,
  Türk Dili Dergisi Editörü - Türkiye

 4. Ahmet Alyaz,
  Kazakistan-Zaman Gazetesi - Kazakistan

 5. Asker Doduyev,
  Mingitau Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni - Kabardin-Balkar Cumhuriyeti, RF

 6. Azim Süyünov,
  Gülistan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Özbekistan

 7. Bahtiyar Aslan,
  Türk Edebiyatı Dergisi Editörü - Türkiye

 8. Bakıt Mejitulı,
  Mukagali Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Kazakistan

 9. Cumabay Şaştayulı,
  Kazak Edebiyatı Gazetesi Genel Yayın Yön.- Kazakistan

 10. Dikhan Gamzabekulı,
  Avrasya Ü. Habarcısı Dergisi Yazı İşleri Müd.- Kazakistan

 11. Duman Ramazan,
  Alem Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Kazakistan

 12. Elçin Hüseyinbeyli,
  Ulduz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Azerbaycan

 13. Gülnaz Kutuyeva,
  Agidel Dergisinin Editörü - Başkurdistan, RF

 14. İmdat Avşar,
  Kardeş Kalemler Dergisi - Türkiye

 15. İsmail Bozkurt,
  Turnalar Dergisi Editörü - KKTC

 16. Kenes Yusupov,
  Alem Edebiyatı Dergisi Şef-Redaktörü - Kazakistan

 17. Kogabay Sersekenulı,
  Aykap Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Kazakistan

 18. Maksat Nurgazı,
  İle Aydını Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Çin

 19. Maksat Tec-Murat,
  Astana Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Kazakistan

 20. Mehmet Ömer Kazancı,
  Kardeşlik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Irak

 21. Nurgali Cusupov,
  Calın Dergisi Genel Yayın Yön. Yrd. - Kazakistan

 22. Muratbek Ospanov,
  Abay Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Kazakistan

 23. Nesipbek Aytulı,
  Altın Tamır Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Kazakistan

 24. Nesipbek Deutayulı,
  Cambıl Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Kazakistan

 25. Nurgoja Oraz,
  Jangı Sarıarka Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Kazakistan

 26. Omar Sultanov,
  Canı Alatuu Dergisi Genel yayın Yönetmeni - Kırgızistan

 27. Pervin Nuraliyeva,
  525. Gazeta, Gazetesi Editörü - Azerbaycan

 28. Rahman Deveci,
  Türkmensahra Gazetesi Editörü - İran

 29. Rıza Heyet,
  Varlık Dergisi Editörü - İran

 30. S,Feyzullin,
  Kazan Utları Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Tataristan

 31. Saliya İbragimova,
  Janı Alatoo Dergisi - Kırgızistan

 32. Serik Sagıntay,
  Kasım Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Kazakistan

 33. Seyran Süleyman,
  Yıldız Dergisi Editörü - Kırım, Ukrayna

 34. Suragan Rahmetulı,
  Bayan-Ulgey Yazarlar Birliği Başkanı - Kazakistan

 35. Şemsettin Şeker,
  Türk Düşüncesi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Türkiye

 36. Tahir Kahhar,
  Cahan Adabiyatı Dergisi Editörü - Özbekistan

 37. Ulugbeg Yesdaulet,
  Juldız Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Kazakistan 

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.