Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı D. Mınbay, TÜRKSOY Genel Sekreteri D. Kaseinov, Türk Akademisi Başkanı Prof.Dr. Ş. İbraev, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Y. Ömeroğlu, Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı N.Orazalin, L,N, Gumilev-Avrasya Milli Üniversitesi Rektörü E. Sıdıkov, Altın Kıran Uluslararası Yardımlaşma Vakfı Başkanı İ. Saljanov, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Ali Karaçalı’nın da katılacağı kongrede 2012 yılı Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı ilan edilen Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar’a da ödülü takdim edilecek.

V. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi’ne katılan genel yayın yönetmenleri, temsil ettikleri dergiler ve ülkeleri ise şöyle:

 • Aleksei Tomskii,
  Attilla Dergisi Editörü- Saha Cumhuriyeti RF

 • Ali Akbaş,
  Kardeş Kalemler Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Türkiye

 • Ali Karaçalı,
  Türk Dili Dergisi Editörü-Türkiye

 • Ahmet Alyaz,
  Kazakistan-Zaman Gazetesi-Kazakistan

 • Asker Doduyev,
  Şair, Mingitau Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni -Kabardin-Balkar Cumhuriyeti, RF

 • Azim Süyünov,
  Gülistan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni -Özbekistan

 • Bahtiyar Aslan,
  Şair Türk Edebiyatı Dergisi Editörü -Türkiye

 • Bakıt Mejitulı,
  Mukagali Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 • Cumabay Şaştayulı,
  Kazak Edebiyatı Gazetesi Genel Yayın Yön.-Kazakistan

 • Dikhan Gamzabekulı,
  Avrasya Ü. Habarcısı Dergisi Yazı İşleri Müd.-Kazakistan

 • Duman Ramazan,
  Alem Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 • Elçin Hüseyinbeyli,
  Ulduz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni -Azerbaycan

 • Gülnaz Kutuyeva,
  Agidel Dergisinin Editörü -Başkurdistan, RF

 • İmdat Avşar,
  Kardeş Kalemler Dergisi -Türkiye

 • İsmail Bozkurt,
  Turnalar Dergisi Editörü, -KKTC

 • Kenes Yusupov,
  Alem Edebiyatı Dergisi Şef-Redaktörü-Kazakistan

 • Kogabay Sersekenulı,
  Aykap Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 • Maksat Nurgazı,
  İle Aydını Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Çin

 • Maksat Tec-Murat,
  Astana Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 • Mehmet Ömer Kazancı,
  Kardeşlik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni –Irak

 • Muhtar Şahanov,
  Calın Dergisi Genel Yayın Yönetmeni- Kazakistan

 • Muratbek Ospanov,
  Abay Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 • Nesipbek Aytulı,
  Altın Tamır Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 • Nesipbek Deutayulı,
  Cambıl Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 • Nurgoja Oraz,
  Jangı Sarıarka Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 • Omar Sultanov,
  Şair, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Ödülü Sahibi -Kırgızistan

 • Pervin Nuraliyeva,
  525. Gazeta, Gazetesi Editörü -Azerbaycan

 • Rahman Deveci,
  Türkmensahra Gazetesi Editörü-İran

 • Rıza Heyet,
  Varlık Dergisi Editörü -İran

 • Ruslan Boziev,
  Pedagogika Dergisi Başredaktörü- Moskova, Rusya Fed.

 • S,Feyzullin,
  Kazan Utları Dergisi Genel Yayın Yönetmeni -Tataristan

 • Saliya İbragimova,
  Janı Alatoo Dergisi -Kırgızistan

 • Serik Sagıntay,
  Kasım Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 • Seyran Süleyman,
  Yıldız Dergisi Editörü -Kırım, Ukrayna

 • Suragan Rahmetulı,
  Bayan-Ulgey Yazarlar Birliği Başkanı-Kazakistan

 • Şemsettin Şeker,
  Türk Düşüncesi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Türkiye

 • Tahir Kahhar,
  Cahan Adabiyatı Dergisi Editörü –Özbekistan

 • Tölen Abdik,
  Örkeniyet Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 • Ulugbeg Yesdaulet,
  Juldız Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 • Zeynel Beksaç,
  Türkçe’m Dergisi Genel Yayın Yönetmeni –Kosova

Kazakistan’ın önemli edebiyat dergilerinden “Culduz “ Dergisinin 90. Yıl Kutlamaları da Kongre içerisinde gerçekleştirilecek. Culduz’un 90. yıl kutlamalarına Culdız Dergisi Eski Genel Yayın Yönetmenleri A. Nurpeyisov, Kazakistan Halk Yazarı ve Kazakistan Halk Yazarı Ş. Murtaza ve T. Medetbek de katılacaklar.

Ayrıca M. Avezov Edebiyat ve Sanat Ensitüsü Müdürü Dr. U. Kalican, N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. S. Gaskabasov, Kazak Ansiklopedisi Başkanı Prof.Dr. B. Jakıp, N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Kazakistan Basın Yayın Akademisi Başkanı Prof. Dikhan Gamzabekulı Culduz Dergisinin Kazak edebiyatındaki yerini anlatacaklar.

V. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi’ne Azerbaycan Yazarlar Birliği Yöneticisi ve 525. Gazet’in sahibi şair Reşat Macit, Avrasya Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Albayrak, Başkurdistan’dan Aktorna Uluslararası Türk Lehçeleri Şiir Aktarmaları Yarışması Başkanı Marsel Salimov, Kırımtatar Yazarlar Birliği Genel Sekreteri Dilaver Osman ve Avrasya Üniversitesi Alaş Kültür ve Manevi Kalkınma Enstitüsü Müdürü Amantay Şerip birer bildiri ile katılacaklar.

Avrasya Yazalar Birliği, TÜRKSOY tarafından düzenlenen ve T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından desteklenen II. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması Kazakistan etabı ödülleri de kongre sırasında sahiplerini bulacak.

V. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi
21-24 Kasım 2012, Astana-Kazakistan
Program

21 Kasım 2012
Kazakistan’a varış delegelerin karşılanması - Şehir gezisi

22 Kasım 2012
Kongrenin 1. Günü

08.00-09.00 - Kahvaltı

09.30-10.00 - Kayıt

10.00-10.20 - Açılış Konuşmaları

 1. D. Mınbay,
  Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı

 2. D. Kaseinov,
  TÜRKSOY Genel Sekreteri

 3. Ş. İbraev,
  Türk Akademisi Başkanı

 4. Y. Ömeroğlu,
  Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı

 5. N.Orazalin,
  Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı

 6. E. Sıdıkov,
  L,N, Gumilev - Avrasya Milli Üniversitesi Rektörü

 7. İ. Saljanov,
  Altın Kıran Uluslararası Yardımlaşma Vakfı Başkanı

10.20-11.35 - Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı Ödülünün Takdimi ve Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı, Türk Dünyasında Yılın -2012- Edebiyat Adamı Anar’ın Konuşması

10.35-11.20 - Açılış Oturumu
Türk Dünyasının Edebi İlişkileri, Geçmişi, Bugünü ve Geleceği

Oturum Başkanı: Anar, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı

 1. A. Nurpeyisov,
  Kazakistan Halk Yazarı- Kazakistan

 2. Omar Sultanov,
  Şair, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Ödülü Sahibi -Kırgızistan

 3. Şerkan Murtaza,
  Kazakistan Halk Yazarı- Kazakistan

 4. Ali Akbaş,
  Şair, Kardeş Kalemler Dergisi Editörü-Türkiye

 5. Asker Doduyev,
  Şair, Mingitau Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni -Kabardin-Balkar Cumhuriyeti, RF

 6. Muhtar Şahanov,
  Kazakistan Halk Yazarı, Calın Dergisi Genel Yayın Yönetmeni- Kazakistan

 7. Tölen Abdik,
  Kazakistan Devlet Ödülü Sahibi, Örkeniyet Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

11.15-11.30 - Ara

11.30-12.45  - I. Oturum
Edebiyat ve Edebiyat Dergileri

Oturum Başkanı: N,Orazalin, Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı -Kazakistan

 1. Kazak Edebiyatının Gelişim Sürecindeki Juldız Dergisinin Önemi,
  Ulugbeg Yesdaulet,
  Şair,Juldız Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 2. Edebiyat Dergileri ve Edebiyat Araştırmacıları,
  Bahtiyar Aslan,
  Şair Türk Edebiyatı Dergisi Editörü -Türkiye

 3. Rusya’daki Türk Halklarının Edebiyatı ve Agidel Dergisi,
  Gülnaz Kutuyeva,
  Agidel Dergisinin Editörü -Başkurdistan, RF

 4. Varlık Dergisi ve İran’daki Türk Halklarının Edebiyatı,
  Rıza Heyet,
  Varlık Dergisi Editörü -İran

 5. Özbek Edebiyatında Çağdaş Türk Dünyası,
  Tahir Kahhar,
  Cahan Adabiyatı Dergisi Editörü -Özbekistan

13.00-14.00 - Öğle Yemeği

14.00-15.30 - II. Oturum
Çeviri ve Millî Edebiyatlar

Oturum Başkanı: Azim Süyinov, Gülistan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni -Özbekistan

 1. Azerbaycan’da Edebî Çeviriler,
  Elçin Hüseyinbeyli,
  Ulduz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni -Azerbaycan

 2. Bin Yıllık Kültür Merkezi-Kazan ve Kazan’daki Özgün Eserlerinin Yazını,
  S,Feyzullin,
  Kazan Utları Dergisi Genel Yayın Yönetmeni -Tataristan

 3. Aktorna Uluslararası Yarışmasındaki Türk Lehçeleri Arası Şiir Aktarmaları,
  Marsel Salimov,
  Başkurdistan

 4. Özbek Yayınlarında Dost Ellerden Çeviriler,
  Azim Süyünov
  Gülistan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni -Özbekistan

 5. İlmi Eserlerin Çeviri Meseleleri,
  Şemsettin Şeker,
  Türk Düşüncesi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Türkiye

 6. Dünya Dillerinden Edebi Çevirilerin Özellikleri,
  Kenes Yusupov,
  Alem Edebiyatı Dergisi Şef-Redaktörü-Kazakistan

 7. Türkistan Uluları Ve Edebî Estetiğin Geleceği,
  Dikhan Gamzabekulı,
  Avrasya Üniversitesi Habarcısı Dergisi Yazı İşleri Müdürü-Kazakistan

 8. Türk Halkları Edebiyatından Saha Diline Çeviriler,
  Aleksei Tomskii,
  Attilla Dergisi Editörü- Saha Cumhuriyeti RF

15.30-15.45 - Ara

15.45-18.00 - IV. Oturum
Edebiyat ve Milli Dil

Oturum Başkanı: Ulugbek Yesdaulet, Şair, Juldız Dergisi Genel Yayın Yönetmeni – Kazakistan

 1. Balkan Türklerinin Edebiyatında Millî Dil Sorunları,
  Zeynel Beksaç,
  Türkçe’m Dergisi Genel Yayın Yönetmeni -Kosova

 2. Kıbrıs Türklerinin Edebiyatında Önemli Konular,
  İsmail Bozkurt,
  Turnalar Dergisi Editörü, -KKTC

 3. Kırım Tatar Edebi Eserlerinde Göç ve Dil sorunları,
  Dilaver Osman,
  Kırım Yazarlar Birliği -Kırım, Ukrayna

 4. İran’daki Türkmen Dilinin Temelleri,
  Rahman Deveci,
  Türkmensahra Gazetesi Editörü-İran

 5. Edebi Çevirler ve Terimler,
  Ali Karaçalı,
  Türk Dili Dergisi Editörü-Türkiye

 6. Türk Şiirinin Kazakçaya Çevrilme Meseleleri,
  Baurjan Jakıp,
  Kazak Ansiklopedisi Başkanı- Kazakistan

 7. Temirkazık Dergisi ve Manevi Düşünüş,
  Amantay Şerip,
  Avrasya Üniversitesi Alaş Kültür ve Manevi Kalkınma Enstitüsü Müdürü-Kazakistan

 8. Arap Coğrafyasındaki Türk Dünyası,
  Mehmet Ömer Kazancı,
  Kardeşlik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni -Irak

19.30-21.30 - Akşam Yemeği

23 Kasım 2012
2. Günü

08.00-09.00 - Kahvaltı

09.30-12.30 - Yuvarlak Masa
Edebiyat Dergileri Arasında Uluslararası İşbirliği İmkânları ve Karşılaşılan Problemler

Oturum Başkanı: Yakup Ömeroğlu, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı -Türkiye

Katılımcılar:

 1. Reşat Macit,
  Azerbaycan Yazarlar Birliği-Azerbaycan

 2. İmdat Avşar,
  Kardeş Kalemler Dergisi -Türkiye

 3. Pervin Nuraliyeva,
  525. Gazeta, Gazetesi Editörü -Azerbaycan

 4. Seyran Süleyman,
  Yıldız Dergisi Editörü -Kırım, Ukrayna

 5. Saliya İbragimova,
  Janı Alatoo Dergisi -Kırgızistan

 6. Hüseyin Albayrak,
  Avrasya Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi-Türkiye

 7. Ruslan Boziev,
  Pedagogika Dergisi Başredaktörü- Moskova, Rusya Fed.

 8. Muratbek Ospanov,
  Abay Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 9. Serik Sagıntay,
  Kasım Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 10. Nesipbek Aytulı,
  Altın Tamır Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 11. Nurgoja Oraz,
  Jangı Sarıarka Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 12. Suragan Rahmetulı,
  Bayan-Ulgey Yazarlar Birliği Başkanı-Kazakistan

 13. Maksat Nurgazı,
  İle Aydını Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Çin

 14. Duman Ramazan,
  Alem Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 15. Cumabay Şaştayulı,
  Kazak Edebiyatı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 16. Kogabay Sersekenulı,
  Aykap Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 17. Bakıt Mejitulı,
  Mukagali Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 18. Nesipbek Deutayulı,
  Cambıl Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 19. Maksat Tec-Murat,
  Astana Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-Kazakistan

 20. Ahmet Alyaz,
  Kazakistan-Zaman Gazetesi Editörü-Kazakistan

- Türk Dünyasında Yılın -2013- Edebiyat Adamının Seçimi

12.30-14.00 - Öğle Yemeği

14.00-17.00 - Culduz Dergisi 90. Yıl Kutlama Töreni

Açılış ve Kutlama Konuşmaları

 1. N.Orazalin, Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı

 2. D. Kaseinov, TÜRKSOY Genel Sekreteri

 3. Y. Ömeroğlu, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı

Oturum Başkanı: Ulugbeg Yesdaulet, Culdız Dergisi Genel Yayın Yönetmeni-

Tebliğciler:

 1. A. Nurpeyisov,
  Kazakistan Halk Yazarı Culdız Dergisi Eski Genel Yayın Yönetmeni

 2. Ş. Murtaza,
  Kazakistan Halk Yazarı Culdız Dergisi Eski Genel Yayın Yönetmeni -

 3. T. Medetbek,
  Şair, Culdız Dergisi Eski Genel Yayın Yönetmeni

 4. U. Kalican,
  M. Avezov Edebiyat ve Sanat Ensitüsü Müdürü, Filoloji Bilimleri Doktoru

 5. S. Gaskabasov,
  N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof.

 6. B. Jakıp,
  Kazak Ansiklopedisi Başkanı

 7. Dikhan Gamzabekulı,
  N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof.

 8. S. Kozıbayev,
  Kazakistan Basın Yayın Akademisi Başkanı

17.00-17.30 - Sonuç Bildirisi Okunması ve Kapanış Konseri

19.30-21.00 - Akşam yemeği

24 Kasım 2012

08.00-09.00 - Kahvaltı

09.00-14.00 - Kültürel Program

Delegelerin Uğurlanması

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.