Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Kongre 22 Eylül 2011 günü Londra’da vefat eden ve yıllarca hasretini çektiği Kırım’a defnedilen Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı anısına yapılmıştır.

Kongre delegeleri Cengiz Dağcı’nın Kırım’a defnedilmesinde büyük gayret gösteren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na teşekkürü bir borç bilmiştir.

Kongre yaptığı çalışmalar sonunda aşağıdaki kararları almıştır:

 1. Türk halklarının edebiyatlarının karşılıklı tanıtılması için dergiler arası yazı değişiminin hızlandırılmasına,

 2. Başkurtistan şairi Fani Kuzbekov’un Kongre için yazdığı şiirin besteletilmesi için çalışmalar yapılmasına,

 3. Karşılıklı olarak dergi değişimlerinin artırılmasına,

 4. Türk Dünyası Edebiyat Yıllığı için çalışmaların başlatılmasına,

 5. Bu yıl Eveliya Çelebi 400, G. Tukay 125, Semenov 120, M. Elebayev 115, K. Amancolov 100, M. Akif Ersoy 75 gibi Türk halklarının değerleri olan ve doğum veya vefat yıl dönümlerinde anılan yazar va şairlerin Kongre üyesi dergilerde de o yıl içerisinde öncelikle okuyucuya tanıtılmasına,

 6. Kazakistan Culduz Dergisi tarafından hazırlanacak olan Türk Dünyası Şiir Antolojisine her derginin kendi ülkesindeki edebiyattan örnekler gönderilmesi konusunda yardımcı olmasına,

 7. Öncelikle KKTC ile Türkiye arasında posta hizmetlerindeki anlaşılmaz aksaklıktan dolayı KKTC’de basılan yayınların Türkiye’ye ulaşmasındaki engel ve aksaklıkların kaldırılmasının ilgililerden talebine ve Türk Cumhuriyetleri arasında kültür ürünlerinin serbest dolaşımı anlaşmalarının çok taraflı olarak imzalanması için kamuoyuna çağrı yapılmasına,

 8. Kongre tarafından her yıl verilen Türk Dünyasına Yılın Edebiyat Adamı Ödülünün 2012 yılı için, Azerbaycan edebiyatının yaşayan en önemli yazarlarından ANAR’a verilmesine, Kongre üyesi dergilerde Anar’ın eserlerinin çevrilerek yıl boyunca okuyucuya ulaştırılmasına,

 9. Gelecek Kongrenin Kazakistan’da toplanmasına,

 10. Kongreye yaptıkları güzel ev sahipliği için KİBATEK ile onun yayın organı Turnalar Dergisine ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’ne teşekkür edilmesine,

Karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

IV. TÜRK DÜNYASI EDEBİYAT DERGİLERİ KONGRESİ ÜYELERİ

 1. Azerbaycan Jurnalı Genel Yayın Yönetmeni İntigam Gasimzade (Azerbaycan),

 2. Ulduz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Elcin Hüseynbeyli (Azerbaycan),

 3. Agidil Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fanil Kuzbekov (Başkurtistan),

 4. Agidil Dergisi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Gülnaz Kutuyeva (Başkurtistan),

 5. Altın Tamır Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tursın Curtbay (Kazakistan),

 6. Juldız Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yesdevlet Ulugbek (Kazakistan),

 7. Kazan Utları Dergisi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Robert Batullin (Tataristan),

 8. Nenkecan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zera Bekirova (Kırım),

 9. Ümüt Kervanı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Leniyara Selimova (Kırım),

 10. Yıldız Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dilaver Osman (Kırım),

 11. Türkçe Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zeynel Beksaç (Kosova),

 12. Bay Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Osman Baymak (Kosova),

 13. Varlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevat Heyet ve Yazı İşleri Müdürü Rıza Heyet (İran),

 14. Mingitau Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Asker Doduyev (Kabardi-Balkar),

 15. Canı Alatav Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Omor Sultanov (Kırgızistan),

 16. Kardeşlik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ömer Kazancı (Irak),

 17. Gülüstan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Azim Süyünov (Özbekistan),

 18. Oda Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sadık Yemni (Hollanda),

 19. Kardeş Kalemler Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Akbaş (Türkiye),

 20. Kardeş Kalemler Dergisi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı İmdat Avşar (Türkiye),

 21. Türk Düşüncesi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şemsettin Şeker (Türkiye),

 22. Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Kurulu Üyesi Belkıs İbrahimhakkıoğlu (Türkiye),

 23. Sahra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Rahman Deveci (İran),

 24. Işık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şemsettin Kuzeci (Irak),

 25. Sincan İstasyonu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Budak (Türkiye),

 26. Güncel Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Arslan Bayır (Türkiye),

 27. Folklor Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Metin Turan (Türkiye),

 28. Turnalar Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Bozkurt (KKTC),

 29. Yakup Deliömeroğlu Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı (Türkiye)

 

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.