Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Haberler

II. Dede Qorqud Beynəlxalq Teatr Əsərləri Müsabiqəsinin şərtləri

 • Mövzu: Sərbəst
 • Forma: Sərbəst,( uşaq pyesləri, qısa pyeslər ve təbdillər xaric)
 • Müsabiqənin dili: Türk, Azərbaycan, Qazax, Qırqız, Türkmən, Özbək, Tatar, Başqırd, Çuvaş, Krım Tatar, Qaqauz, Qaraçay-Balkar, Kumuk, Uyğur, Xakas, Altay, Saha, Tuva Türk dilləri.
 • Müsabiqədə yaş həddi yoxdur.
 • Hər müəllif müsabiqəyə yalnız bir əsərlə qatıla bilər.
 • Müsabiqəyə təqdim olunan əsərlər səhnələşdirmə texnikasına uyğun yazılmalıdır.
 • Əsər müəllifin özünün yeni, original pyesi olmalıdır. Hər hansı başqa əsərdən bəhrələnmə, təsirlənmə, təbdil olmaz.
 • Daha öncə hər hansı mətbu orqanda çap olunmuş, teatr səhnəsində oynanılmış, yaxud başqa müsabiqədə mükafat qazanmış əsərlər müsabiqəyə təqdim oluna bilməz.
 • Müsabiqəyə təqdim ediləcək əsərlər, A4 kağız formatında, Times Roman şrifti ilə, 12 şrift ölçüsündə 1,5 intervalla yazılmalıdır.
 • Əsərlər ən çoxu iki pərdəli ola bilər.
 • Müsabiqəyə təqdim edilən əsərlərin üzərində şərti ad qoyulmalıdır. Müəllifin kimliyinə işarə edən hər hansı bir ad göstərilərsə, əsər müsabiqədən kənarlaşdırılacaq.
 • Əsərlər 6 nüsxə olaraq təqdim edilməlidir. Ayrıca zərfdə əsərlə bərabər CD-də word formatında yazılmış müəllif haqda məlumat da əlavə olunmalıdır.
 • Müəllif şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surətini, ünvanını, tərcümeyi-halını və bir ədəd fotoşəklini ayrı bir zərfə qoyaraq üzərində şərti adını qeyd edir və əsərlə birlikdə böyük zərfin içində müsabiqəyə təqdim edir. Elektron poçta göndərilən əsərlərdə bu məlumatlar meylə ayrıca əlavə olunmalıdı və müsabiqə komissiyası bunları nəticələr elan olunana kimi gizli saxlamalıdı.
 • Əsərlər Avrasiya Yazarlar Birliyi, Sakarya Məhəlləsi, Göztepe küçəsi 5/A Ankara-Türkiye ünvanına, yaxud da This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. electron poçtuna göndərilə bilər.
 • Təşkilatçılar lazım olduqda əsərlərin ilkin seçimi üçün münsiflər heyəti yarada bilərlər.
 • Əsərlər dəyərləndirilmədən öncə Türkiyə türkcəsinə çevriləcək, daha sonra münsiflərə təqdim olunacaq.
 • Müsabiqəyə təqdim olunan əsərlər müəllifə qaytarılmayacaq və müəllifin buna heç bir etirazı olmamalıdır.
 • Yarışmada qalib olan әsәrlәr TÜRKSOY üzvü olan ölkәlәrin teatrlarında istifadǝ edilmǝsi üçün tövssiyǝ olunacaq.
 • Müsabiqənin münsiflər heyəti üzvləri və onların yaxın qohumları əsər təqdim edə bilməzlər.
 • Müsabiqənin şərtlərinə uyğun olmayan əsərlər dəyərləndirilməyəcək.
 • Müsabiqəyə əsər təqdim edən müəlliflər şərtləri qəbul etmiş hesab olunurlar.

MÜSABİQƏ TƏQVİMİ

 1. Müsabiqə elanı : 15.04.2017
 2. Əsərlərin son qəbul tarixi : 30.09 .2017
 3. Nəticələrin açıqlanması : 15.11.2017
 4. Mükafatlandirma mərasimi : Dekabr 2017

Mükafatlar

 1. Birinci yer : 15.000. (On beş min Türk Lirəsi)
 2. İkinci yer : 10.000. (On min Türk Lirəsi)
 3. Üçüncü yer : 5.000. (Beş min Türk Lirəsi)
 4. 1. Həvəsləndirici : 2.500. (İki min beş yüz Türk Lirəsi)

 

Avrasya Yazarlar Birliği ilki 2015 yılında gerçekleştirlen tiyatro eseri yarışmasının ikincisini, Türk Dünyasının ortak değeri Dede Korkut adına düzenlemektedir.

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması Avrasya Yazarlar Birliği’nin organizasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün desteği, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Vakfı’nın işbirliği ile düzenlenmektedir. Yarışmayı Türk Devlet ve Topluluklarında yazarlar birlikleri ve edebiyat dergileri desteklemektedir.

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışma Şartnamesi

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 • Konu: Serbest,
 • Türü: Serbest ( çocuk oyunları, kısa oyunlar ve uyarlama oyunlar hariç),
 • Yarışmanın Dili: Eserlerin, Türkçe, Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Başkurt, Çuvaş, Kırım Tatar, Gagauz, Karaçay-Malkar, Kumuk, Uygur, Hakas, Altay, Saha, Tuva Türk edebî dil ve lehçelerinde yazılmış olması gerekir.
 • Yarışma herkese açıktır, yaş sınırlaması yoktur.
 • Her yazar, yarışmaya tek eserle katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler sahneleme tekniğine uygun olarak yazılmalıdır
 • Eserler özgün olmalı, herhangi bir eserden esinlenme, aktarma ya da uyarlama olmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak olan eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış ve sahnelenmemiş olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler, bilgisayarda A4 kağıt ebadında, Times Roman yazım fontu, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Eserler, en çok iki perdelik olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler üzerinde sadece rumuz bulunacaktır; rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirten her hangi bir işaret bulunması halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserler, 6 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca eserin yer aldığı zarfın içine word formatında hazırlanmış dosya, CDye yüklenmiş olarak konacaktır.
 • Yarışmacı, kimliğini, açık adresini ve biyografisi ile birlikte 1 adet fotoğrafını ayrı bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp, eserlerin yer aldığı büyük zarfın içine koyacaktır. E posta ile gönderilen eserlerde bu bilgiler maile ayrıca eklenecek ve yarışma sekretaryasında yarışma sonuna kadar saklanacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserler Avrasya Yazarlar Birliği Sakarya Mahallesi Göztepe Sokak 5/A adresine elden veya posta, yada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e posta ile teslim edilecektir.
 • Yarışma yönetimi gerekli gördüğü hallerde ön eleme jürisi oluşturabilir.
 • Eserlerin değerlendirilmesi Türkiye Türkçesine tercüme edilen metinler üzerinden yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserler, dereceye girsin veya girmesin geri gönderilmeyecektir.
 • Yarışmada ödül kazanan eserler T.C. Devlet Tiyatroları repertuarına teklif edilecektir.
 • Eser Değerlendirme Kurulunda (jüri) görev alan üyeler ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ve yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma şartnamesine uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri, yarışma şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 1. Yarışmanın Duyurulması : 15.04.2017
 2. Eserlerin Son Teslim Tarihi : 30.09.2017
 3. Yarışma Sonucunu Açıklanması : 15.11.2017
 4. Ödül töreni : Aralık 2017

 

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

 1. Birinciye : 15.000 (On beş bin Türk Lirası)
 2. İkinciye : 10.000 ( On bin Türk Lirası)
 3. Üçüncüye : 5.000 ( Beş bin Türk Lirası)
 4. Mansiyon : 2.500 ( İki Türk Lirası)

Katılımcılara şimdiden başarılar diliyoruz.

 

 

Büyük Çanakkale Zaferi
Yakup Ömeroğlu

 Bu ay Büyük Çanakkale Zaferinin 102. yıl dönümünü yaşayacağız. Bazı arkadaşlar bu yıl dönümleri için “idrak edeceğiz” ifadesini kullanıyorlar. Ne güzel bir ifade tarzı değil mi? Çanakkale Zaferi gerçekten de idrak etmeye ihtiyacımız olan büyük bir hadise. Tarihte hiçbir savaş yoktur ki, kendinden sonraki tarihi Çanakkale Savaşı kadar çok etkileyebilmiş olsun. Belki de idrâklere sığmayacak kadar büyük bir zafer olduğu için anlamakta zorlanıyoruz. Büyük hadiselerin yıl dönümleri, onlar hakkında yeniden düşünmek için bize bir imkan sunmakta değil midir?

Bu yıl Hocalı Soykırımının 25. Yılı.

Yüreklerimizdeki acı ilk günkü kadar taze.

İnsanlık; Hocalı şehitlerimizin hatıraları önünde, yurdunu yuvasını terk etmek zorunda kalan sabilerin, ninelerin ve dedelerin bakışları önünde, milletimizin çektiği ah önünde ağır bir sınavdan geçiyor.

Şehitlerimiz vatana borçlarını ödediler. Gerekirse yine öderiz. Vatan uğruna can vermeye hepimiz hazırız. Biz inanmışız ki, onların ruhları ebedî âlemde cennettedir, hatta biz bilemesek de onlar ölü değil diridir.

Analarımız, vatana kurban yiğitler doğurmaya devam ediyor.

Ama ey bu soykırıma sessiz kalanlar!

Farkında mısınız, siz her gün biraz daha ölüyorsunuz!

Kazak millî şairi Mahambet ÖTEMİSULI’nın şiirlerinin yer aldığı kitabın tanıtımı Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nde yapıldı.

 

Kitapta, Kazak Türklerinin bağımsızlığı için savaşan ÖTEMİSULI’nın hayat hikayesi ve şiirleri iki lehçeyle birlikte yer alıyor.

Kazakların Rus çarlık hegemonyasına ilk direnişçilerinden olan  Mahambet ÖTEMİSULI’nın kitap tanıtım toplantısı 23 Şubat tarihinde yapıldı.

Toplantıda Kazakistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alimhan YESSENGELDIYEV konuşmasında ÖTEMİSULI’nın Kazak Tarihindeki öneminden bahsetti. Kazakistan ile Türkiye’nin Diplomatik ilişkilerde 25. Yılını kutladığımız bu yılda Avrasya Yazarlar Birliğiyle gerçekleştirdikleri kültürel etkinliklerin ve önemli şahısların kitaplarının tanıtımlarıyla iki ülke arasındaki bağların daha da sağlamlaştığını söyledi.

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup ÖMEROĞLU, “Kazak Türkçesinden birçok kitap çevirdik. Künyesinde adımın yazıldığı en sevindiğim kitap bu oldu. Çünkü Kazakları en iyi anlatan kişi Mahambet’tir. Kazaklar esir oldular ancak hiçbir zaman esareti kabul etmediler. Bunu da hem yaşamıyla hem şiirleriyle en iyi anlatan ÖTEMİSULI’dır.” dedi.

Türk Edebiyatının Aksakalı şair Kardeş Kalemler dergisi genel yayın yönetmeni  Ali AKBAŞ da ÖTEMİSULI’nın şiir anlayışı ve ahengini değerlendirdi. “Çocukluğumuzda söylediğimiz tekerlemelerin Mahambet’in şiirleriyle aynı ahenkte olduğunu görmekteyim. Yüzyıllar geçse de kültürel benzerliklerimizin ortaya çıktığını görüyoruz.” dedi.

Kitabın çevirmenlerinden Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ, şiirlerin çevrilişindeki zorlukları ve Şairin, Kazak tarihindeki öneminin altını çizdi. Kitabın yayımlanma sürecini anlatan SÖYLEMEZ, Kazakçanın hayatındaki önemine de değindi.

Kitabın çevirmenlerinden Ayabek BAYNİYAZOV ise ÖTEMİSULI’nın şiirlerindeki kadim Kazakça kelimelerin iki lehçedeki öneminden bahsedip örneklerle açıklamıştır. Kitapta geçen bazı kelimelerin günümüzde Kazak Türkçesinde olmadığını ve bu şiirlerle beraber unutulan kelimelerin yeniden gün yüzüne çıktığını söyledi.

Kazak kültürüne ve edebiyatına verdiği katkılardan dolayı Orhan SÖYLEMEZ, Kazakistan Büyükelçiliği tarafından onur madalyasıyla ödüllendirildi.

 

Kitap tanıtım toplantısı kitabın yayımlanmasında emeği geçenlere ödül ve plaket takdimi ardından çevirmenlerin imza günüyle sona erdi.

 

Haber: Alper Şenadam

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.