Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması

(GENÇDES 2017)

Genç yazar ve şairler, proje süresince değişik vesilelerle birbirleri ile ilişkilerinin sürdürmeye teşvik edileceklerdir.  Birbirlerinin eserlerini kendi ülkelerinde yayınlatarak Projeye katılanların, uluslararası üne sahip olmalarında yardımlaşmaları özendirilecektir.

Proje sırasında uygulanacak konser, sergi, tarihi ve kültürel mekânlara gezi programları ile genç yazarların Türkiye hatıraları zenginleştirilecek ve uzun yıllar boyu Türkiye sevgisinin yüreklerinde kalmaları sağlanmaya çalışılacaktır.

 

Proje ile gerek bağımsız ve muhtar cumhuriyetler gerekse topluluk halinde yaşayan Türk halklarından genç yazar ve şairler Türkiye’ye davet edilecekledir.

Davetlilerin kendi ülkelerinde eserleri yayınlanmış şair, hikayeci, deneme, roman yazarı  ve edebiyat eleştirmenleri olacaklardır.

Bağımsız cumhuriyetlerden her alan için birer genç yani toplam 4 kişi çağrılacaktır. Muhtar cumhuriyet ve topluluklardan ise ortalama 2’şer kişi davet edilecektir ancak bu sayı bazı küçük toplulukları için bire edebî canlılığı yüksek olan yerler içinse dörde kadar çıkarılabilecektir.  

Proje kapsamında genç yazar ve şairler Türkiye, Dünya ve Türk Dünyası edebiyatı hakkında ortak seminerlerin yanı sıra Türkiye’nin ve Türk Dünyasının önemli hikâye, deneme, roman yazarı, edebi eleştirmenleri ve şairleri ile atölye çalışmaları yapacaklarıdır.

Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması için  Türk Devlet ve topluluklarından genç şair ve yazarlar davet edilecektir.

Projenin uygulanması sırasında Türk Dünyasından yaşayan önemli yazar ve şairlerden usta buluşmaları için 4 kişi davet edilecektir. Usta buluşmalarına Türkiye’den de 4 şair veya yazar davet edilecektir.

Proje ile genç şair ve yazarlar arasında kaynaşma, birbirlerini tanıma, Türkiye ve Türk edebiyatını tanına ve sevdirme amacı güdülmektedir. Böylelikle bölgede dostluk, kardeşlik ve barışın güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

 

Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması faaliyetleri proje onaynın hemen ardından başlatılmıştır.

Genç tanımının içine uluslararası kabul gören 18- 32 yaşları arası olarak kabul edilmiş ve bu yaş aralığında tercihan kitabı yayınlanmış veya edebi eserleri ülkelerinin seçkin edebiyat dergilerinde yer almış gençlerin davetine başlanmıştır.

Genç şair ve yazarların belirlenmesinde  aşğıdaki ülke ve topluluklardan ilgili kurumlarla işbirliği yapılmıştır:

Ülke ve Topluluklarda  İşbirliği Yapılacak Edebiyat Dergisi veya Birlikler

Bağımsız Devletler

 1. Azerbaycan Ulduz Dergisi,  Azerbaycan Yazarlar Birliği
 2. Kazakistan Julduz Dergisi ve Kazakistan Yazarlar Birliği
 3. Kırgızistan Kırgız Adabiyatı Gazetesi ile Kırgızistan Yazarlar Birliği
 4. KKTC KİBATEK
 5. Özbekistan Şark Adabiyatı Dergisi
 6. Türkiye Kardeş Kalemler Dergisi
 7. Türkmenistan Türkmen Yazarlar Birliği, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği

Muhtar Cumhuriyet veya Topluluklar

 1. Başkurtistan Agidil Dergisi ve Başkurtistan Yazarlar Birliği
 2. Bulgaristan Deliorman Yazarlar Birliği ,
 3. Çuvaşistan Hür Yazarlar Birliği
 4. Gagauz Yeri Ana Sözü Gazetesi,
 5. Irak Kardaşlık Dergisi
 6. İran                 Varlık Dergisi
 7. Karaçay-Malkar                  Mingitav dergisi
 8. Kırım Kırım Tatar Yazarlar Birliği
 9. Kosova Kosova Türk Yazarlar Birliği, Türkçem Dergisi
 10. Kumuk Dağıstan Yazarlar Birliği
 11. Makedonya Balkan Yazarlar Birliği, Yeni Balkan Gazetesi,
 12. Romanya Karadeniz Gazetesi (Romanya),
 13. Tataristan Tataristan Yazarlar Birliği
 14. Uygurlar Dünya Edebiyatı Dergisi
 15. Yakutistan Sahaeli Yazarlar Birliği

 

Yapılan çalışmalar sonucunda faaliyetin İstanbul’da Byotell’de yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

Etkinlik Takvimi ve Program

14 Ağustos 2017 Pazartesi

19.00-22.0           Tanışma Yemeği

15 Ağustos 2017 Salı

10.00- 12.00  Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması Açılış  Oturumu

             Açılış Konuşmaları

                Yakup Ömeroğlu

             Protokol Konuşmaları

                Prof.Dr. Nabi Avcı Eski Kültür ve Turizm Bakanı

                Prof.Dr. Sami Güçlü Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı-Anadolu Mektebi Kurucusu

                Anar- Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı

                Malik Otarbayev Kazakistan Büyükelçiliği Kültür Müşaviri

                Kocakeldi Kuluyev Türksoy Kırgızistan temsilcisi- Kırgız Halk Şairi

                Adnan Tekşen Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri

                Bahtiyar Aslan Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

             Projenin tanıtım filmi izletildi

             Genç şair ve yazarlar adına konuşmalar

             Şiir Dinletisi

12.00 -13.30 Öğle Yemeği

13.30-14.45  Türk Dünyası Edebiyatının Ortak Çağları

                     Konuşmacı: Prof.Dr. Ramazan Kaplan

14.45-15.00 Kahve arası

15.00-16.15  Türk Edebiyatının Renkleri: Eski Edebiyatımızdan Yararlanma Yolları       

                      Konuşmacı: Yrd.Doç.Dr. Kamil Akarsu

16.15-16.30 Kahve arası

16.30-18.30 Dünya Edebiyatında Son Gelişmeler

             Şiir Oturumu:  Dr. Taner Güçlütürk-Kosova- Akasya Toplantı Salonu

             Hikaye: Osman Çeviksoy- Manolya Toplantı Salonu-1

             Roman: Doç.Dr. Mustafa Kurt- Manolya Toplantı Salonu 2

             Deneme- Eleştiri: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Özbay- Manolya Toplantı Salonu 3

18.30-20.00 Dinlenme ve akşam yemeği

20.00-22.00 Şiir  ve Müzik

 

 

 

16 Ağustos 2017 Çarşamba

09.00- 10.30  Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması Atölyeleri-I

             Şiir Atölyesi:   Akasya Toplantı Salonu

             Hikaye Atölyesi: Manolya Toplantı Salonu-1

             Roman Atölyesi: Manolya Toplantı Salonu 2

             Deneme Atölyesi:  Manolya Toplantı Salonu 3

10.30-10.45 Kahve arası

10.45-12.00 Ustalarla Buluşma-I

             Ali Akbaş- Türkiye- Akasya Toplantı Salonu (Şiir) 

             Anar-Azerbaycan- Manolya Toplantı Salonu-1 (Hikaye )

             İsmail Bozkurt-KKTC-  Manolya Toplantı Salonu 2 (Roman )

             Tölen Abdik-Kazakistan- Manolya Toplantı Salonu 3 (Deneme-Drama )

12.00 -13.30 Öğle Yemeği

13.30-15.00  Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması Atölyeleri-II

             Şiir Atölyesi:   Akasya Toplantı Salonu

             Hikaye Atölyesi: Manolya Toplantı Salonu-1

             Roman Atölyesi: Manolya Toplantı Salonu 2

             Deneme Atölyesi:  Manolya Toplantı Salonu 3

15.00-15.15 Kahve arası

15.15-16.45 Ustalarla Buluşma-II

             Ali Akbaş- Türkiye- Akasya Toplantı Salonu (Şiir) 

             Anar-Azerbaycan- Manolya Toplantı Salonu-1 (Hikaye )

             İsmail Bozkurt-KKTC-  Manolya Toplantı Salonu 2 (Roman )

             Tölen Abdik-Kazakistan- Manolya Toplantı Salonu 3 (Deneme-Drama )

16.45-17.00 Kahve arası

 17.00-18.15  Genç Yazar ve Şairlerin Eserlerinden Sunumlar

             Şiir- Akasya Toplantı Salonu

             Hikaye-Azerbaycan- Manolya Toplantı Salonu 1

             Roman -  Manolya Toplantı Salonu 2

             Deneme-Drama - Manolya Toplantı Salonu 3

 

18.15-18.30 Kahve arası

18.30-19.45 Genç Yazar ve Şairlerin Eserlerinden sunumlar (Şiir, hikaye, roman, deneme, eleştiri ayrı gruplar halinde çalışılacak)

19.45-22.00 Boğaz gezisi ve akşam yemeği

17 Ağustos 2017 Perşembe

09.00- 10.30 Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması Atölyeler adına konuşmalar

                               ( Şiir, hikaye, roman, deneme, eleştiri ayrı gruplar halinde çalışılacak)

10.30 -12.00   Kapanış Oturumu

12.00 -13.30  Öğle Yemeği

13.30-20.00 Tarihî ve kültürel mekânlara gezi (Kız Kulesi, Tarihî Yarımada vb.

20.00-22.00 Kapanış konseri ve akşam yemeği

 

18 Ağustos 2017 Cuma

Gezi ve Katılımcıların uğurlanması

 

Program içerisinde yer alan atölye  çalışmaları gençler tarafından seçilen yönetimler tarafından sürdürülmüştür:

Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması Atölye Yönetimleri şöyle oluşmuştur.

 

Şiir Atölyesi

Başkan: Altınbek İsmailov (Kırgızistan)

Başkan Yardımcısı : Ramil Ahmedov (Azerbaycan)

Sekreter : Fanil Giylazov  (Tataristan)

 

Hikâye Atölyesi

Başkan: Atahan Başaran (Türkiye)

Başkan Yardımcısı : Alibek Baybolov (Kazakistan)

Sekreter : Muhammedamin Tuhliyev (Özbekistan)

 

Roman Atölyesi

Başkan: Kemal Behçet Caymaz (KKTC)

Başkan Yardımcısı : Hasan Erimez (Türkiye)

Sekreter : Aygız Baymuhkammedinov (Başkurtistan)

 

Deneme Atölyesi

Başkan: Pervin Nuralieyva (Azerbaycan)

Başkan Yardımcısı : Mila Kuridimova (Gagauzeli)

Sekreter : Melek Rada (Kosova)

 

Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması Katılımcıları

S             ADI        SOYADI                ÜLKE     KATILIM ŞEKLİ

1             MUSHFIG           SHUKURLU         AZERBAYCAN    Genç Yazar

2             PARVIN               NURALIYEVA     AZERBAYCAN    Genç Yazar

3             RAMIL  AHMADOV         AZERBAYCAN    Genç Yazar

4             SHAHANA           MAHMUDZADE               AZERBAYCAN    Genç Yazar

5             ANAR    RZAYEV                AZERBAYCAN    Usta Yazar

6             AMMAR              MOHAMMED SLO           IRAK/ TÜRKMENELİ        Genç Yazar

7             HAMED                AHMADI              İRAN/ G.AZERBAYCAN  Genç Yazar

8             MIR ALIREZA     MOUSAVI AHRANJANI İRAN/ G.AZERBAYCAN  Genç Yazar

9             KANSHAIYM      BAIDAULETOVA               KAZAKİSTAN     Gazeteci

10           BAUYRZHAN      KARAGYZULY    KAZAKİSTAN     Genç Yazar

11           ULARBEK             NURGALYM       KAZAKİSTAN     Genç Yazar

12           ALIBEK  BAIBOLOV          KAZAKİSTAN     Genç Yazar

13           BAGASHAR        ARYKBAYEV       KAZAKİSTAN     Genç Yazar

14           NURGALI            ZHUSSIPBAYEV KAZAKİSTAN     Genç Yazar

15           ZHANNA             IMANKULOVA  KAZAKİSTAN     Genç Yazar

16           MALIK  OTARBAYEV       KAZAKİSTAN     Kazakistan Büyükelçiliği

17           ARSLAN               TURGANBAYEV                KAZAKİSTAN     Türksoy Kazakistan Temsilcisi

18           TULEN  ABDIKOV            KAZAKİSTAN     Usta Yazar

19           ABDULZHAN      AZNABAKIYEV  UYGUR Genç Yazar

20           ALTYNBEK           ISMAILOV           KIRGIZİSTAN     Genç Yazar

21           CHOLPON           OROZALIEVA     KIRGIZİSTAN     Genç Yazar

22           ELDIIAR                ELCHIBEK UULU               KIRGIZİSTAN     Genç Yazar

23           ALISHER               DAVYDOV           KIRGIZİSTAN     Tercüman/Reh

24           NAZGUL              KADYROVA        KIRGIZİSTAN     Tercüman/Reh

25           RAKHAT               ABDIEVA             KIRGIZİSTAN     Tercüman/Reh

26           KOJOGELDİ        KULUYEV            KIRGIZİSTAN     Kırgızistan Halk Şairi

27           ALIIE      URALSKA            KIRIM   Genç Yazar

28           TAIR      IBRAGIMOV      KIRIM   Genç Yazar

29           KEMAL BEHCET CAYMAZ              KKTC     Genç Yazar

30           SEZER    OZA       KKTC     Genç Yazar

31           İSMAİL BOZKURT            KKTC     Usta Yazar

32           CANAN                ÖZER     KOSOVA              Genç Yazar

33           MELEK  RADA    KOSOVA              Genç Yazar

34           TANER  GÜÇLÜTÜRK      KOSOVA              Konuşmacı

35           CRISTINA            COCEAN              MOLDOVA / GAGAUZYA             Genç Yazar

36           LIUDMILA           KURUDIMOVA MOLDOVA / GAGAUZYA             Genç Yazar

37           TATIANA             DRAGNEVA        MOLDOVA / GAGAUZYA             Genç Yazar

38           BEKHZOD            FAZLIDDINOV   ÖZBEKİSTAN      Genç Yazar

39           DAVRONBEK     TADJIALIEV        ÖZBEKİSTAN      Genç Yazar

40           MUKHAMMADAMIN    TUKHLIEV           ÖZBEKİSTAN      Genç Yazar

41           GULBAKHOR     SATTAROVA      ÖZBEKİSTAN      Genç Yazar

42           NARGIZA            DAVYDOV           ÖZBEKİSTAN      Tercüman

43           AIARU  TOKHTONOVA  RUSYA / ALTAY Genç Yazar

44           AYGIZ   BAYMUKHAMETOV       RUSYA / BAŞKURTİSTAN              Genç Yazar

45           DENIS   GILMANOV        RUSYA / BAŞKURTİSTAN              Genç Yazar

46           KRISTINA            ANDRIANOVA  RUSYA / BAŞKURTİSTAN              Genç Yazar

47           ANASTASIIA      VLADIMIROVA RUSYA / ÇUVAŞİSTAN   Genç Yazar

48           LARISA PETROVA            RUSYA / ÇUVAŞİSTAN   Genç Yazar

49           NURIANA           IDRISOVA           RUSYA / DAĞISTAN / KUMUK   Genç Yazar

50           ALEKSEI               SAGATAEV         RUSYA / HAKASYA          Genç Yazar

51           ISMAIL BEITUGANOV   RUSYA / KARAÇAY-MALKAR      Genç Yazar

52           SHAMIL               BAICHOROV      RUSYA / KARAÇAY-MALKAR      Genç Yazar

53           NAURUZ             BAIRAMKULOV                RUSYA / KARAÇAY-MALKAR      Genç Yazar

54           AIGUL   ABDRAKHMANOVA       RUSYA / TATARİSTAN    Genç Yazar

55           ELVIRA YILMAZ                RUSYA / TATARİSTAN    Genç Yazar

56           FANIL    GILIAZOV            RUSYA / TATARİSTAN    Genç Yazar

57           RUSTEM              GALIULLIN          RUSYA / TATARİSTAN    Genç Yazar

58           FATIMA               UMAROVA         RUSYA/ KARAÇAY -MALKAR      Tercüman/Reh

59           YAKUP  ÖMEROĞLU       TÜRKİYE              Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı

60           ALİ         AKBAŞ  TÜRKİYE              Usta Yazar

61           OSMAN               ÇEVİKSOY           TÜRKİYE              Konuşmacı

62           HÜSEYİN             ÖZBAY  TÜRKİYE              Konuşmacı

63           KAMİL  AKARSU              TÜRKİYE              Konuşmacı

64           MUSTAFA           KURT     TÜRKİYE              Konuşmacı

65           RAMAZAN          KORKMAZ          TÜRKİYE              Konuşmacı

66           OĞUZ ATAHAN                BAŞARAN           TÜRKİYE              Genç Yazar

67           BİNNUR               KARYAĞDI          TÜRKİYE              Genç Yazar

68           HASAN ERİMEZ                TÜRKİYE              Genç Yazar

69           SEMİH  DİRİ       TÜRKİYE              Genç Yazar

 

 

 

Etkinlik için afiş, broşür, tanıtım filmleri, bayraklar, flamalar, brandalar, kalem, plaket, çanta, dosya, bloknot, isimlikler vb tanıtım malzemeleri hazırlanıp bastırılmıştır. Örnekleri rapor ekinde sunulmuştur.

Atölye çalışmalarında sonuç bildirisi için de müzakereler yapılmış ve aşağıdaki metin sonuç bildirisi olarak ilan edilmiştir:

 

Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması  Sonuç Bildirisi

14-18 Ağustos 2017 İstanbul-Türkiye

Türk Dünyasının 22 devlet ve topluluğundan İstanbul’a davet edilen 58 genç ile toplanan Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması  çalışmalarını tamamlamıştır.

  Avrasya Yazarlar Birliği’nin organizasyonu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı GENÇDES projeleri kapsamında destek alan etkinlik, kendi ülkelerinde kitapları yayınlanmış veya seçkin edebiyat dergilerinde eserleri yer almış genç şair, hikayeci, deneme, roman yazarları ve edebiyat eleştirmenlerini bir araya getirdi.

14 Ağustos 2017 günü tanışma yemeği ile başlayan Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması , 15 Ağustosta yapılan açılış toplantısı ile sürdü.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof.Dr. Nabi Avcı’nın da katılımı ile yapılan açılış toplantısından sonra Prof.Dr. Ramazan Korkmaz tarafından verilen “Türk Dünyası Edebiyatının Ortak Çağları” açılış konferansı ile devam etti.  Dr. Kamil Akarsu’nun sunduğu “Geleneksel Edebiyatımızdan Yaralanma Yolları” semineri ile ortak köklerimiz üzerinde yeni bir gelecek inşa etmenin yollarını genç yazar ve şairlerle birlikte arandı.

Genç yazarlar atölye çalışmalarının yanı sıra Türk Dünyasının usta şair ve yazarları ile de bir araya geldiler:

Türk Dünyası şairi Ali Akbaş,       genç şairlerle,

Azerbaycan ve tüm Türk Dünyasının usta hikayecisi Anar, hikaye yazarları ile,

Kıbrıs Mücahitlerinin ruhunu edebiyata taşıyan büyük yazar İsmail Bozkurt, roman yazarları ile bir araya geldiler.

Edebiyatın uzmanları da birikimlerini gençlerle paylaştılar:

Dünyada ve Türk Dünyasında şiirde romanda hikâye ve deneme yazarlığındaki son eğilimler,

 yeni teoriler ve tartışmalar konularının uzmanları Doç.Dr. Mustafa Kurt, Dr. Hüseyin Özbay, Osman Çeviksoy ve Dr. Taner Güçlütürk tarafından gündeme getirildi.

Şiir, hikaye, roman ve deneme alanında açılan atölyelerde gençler kendi birikimlerini birbirleri ile paylaştılar.

Genç yazar ve şairler, İstanbul’un gerdanlığı Boğaz sularında yapan gezi, tarihi yarım adanın değişik yerlerindeki ziyaretlerle etkinliklere devam ettiler.

Yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki hususların sonuç bildirisinde yer almasına karar verildi:

1)            Türk Dünyasının ortak bir iletişim dilinin Türkiye Türkçesi olmasına, gelecek toplantılarda bu dilin ortak kullanımının en üst düzeye çıkarmak için çalışmalar yapılmasına,

2)            Genç Yazarlar için ortak bir ödül ihdas edilmesine,

3)            Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşmalarının her yıl tekrarlanmasına,

4)            Bu etkinliklerin Türk Dünyasından bir şair veya yazar adına düzenlenmesine,

5)            Genç şair ve yazarlarda Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması  ile ortaya çıkan motivasyonun yıl içerisinde kurulacak ilişkilerle devam ettirilmesine, bunun için sürekli iletişimde kalma yollarının oluşturulmasına,

6)            Katılımcı şair ve yazarların eserlerinin diğer edebî dil ve lehçelere çevrilerek dergilerde veya kitap olarak yayınlama çalışmalarının yapılmasına,

7)            Etkinliğe katılan Türk Dünyasının genç şair ve yazarları adına projeye destek olan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür edilmesine,

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.