Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması  Sonuç Bildirisi

14-18 Ağustos 2017 İstanbul-Türkiye

Türk Dünyasının 22 devlet ve topluluğundan İstanbul’a davet edilen 58 genç ile toplanan Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması  çalışmalarını tamamlamıştır. 

Bu bildiri etkinlik afişlerinde yer alan Kız Kulesinin en üst salonunda okunmuştur.

  Avrasya Yazarlar Birliği’nin organizasyonu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı GENÇDES projeleri kapsamında destek alan etkinlik, kendi ülkelerinde kitapları yayınlanmış veya seçkin edebiyat dergilerinde eserleri yer almış genç şair, hikayeci, deneme, roman yazarları ve edebiyat eleştirmenlerini bir araya getirdi.

14 Ağustos 2017 günü tanışma yemeği ile başlayan Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması , 15 Ağustosta yapılan açılış toplantısı ile sürdü.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof.Dr. Nabi Avcı’nın da katılımı ile yapılan açılış toplantısından sonra Prof.Dr. Ramazan Korkmaz tarafından verilen “Türk Dünyası Edebiyatının Ortak Çağları” açılış konferansı ile devam etti.  Dr. Kamil Akarsu’nun sunduğu “Geleneksel Edebiyatımızdan Yaralanma Yolları” semineri ile ortak köklerimiz üzerinde yeni bir gelecek inşa etmenin yollarını genç yazar ve şairlerle birlikte arandı.

Genç yazarlar atölye çalışmalarının yanı sıra Türk Dünyasının usta şair ve yazarları ile de bir araya geldiler:

Türk Dünyası şairi Ali Akbaş,       genç şairlerle,

Azerbaycan ve tüm Türk Dünyasının usta hikayecisi Anar, hikaye yazarları ile,

Kıbrıs Mücahitlerinin ruhunu edebiyata taşıyan büyük yazar İsmail Bozkurt, roman yazarları ile bir araya geldiler.

Edebiyatın uzmanları da birikimlerini gençlerle paylaştılar:

Dünyada ve Türk Dünyasında şiirde romanda hikâye ve deneme yazarlığındaki son eğilimler,

 yeni teoriler ve tartışmalar konularının uzmanları Doç.Dr. Mustafa Kurt, Dr. Hüseyin Özbay, Osman Çeviksoy ve Dr. Taner Güçlütürk tarafından gündeme getirildi.

Şiir, hikaye, roman ve deneme alanında açılan atölyelerde gençler kendi birikimlerini birbirleri ile paylaştılar.

Genç yazar ve şairler, İstanbul’un gerdanlığı Boğaz sularında yapan gezi, tarihi yarım adanın değişik yerlerindeki ziyaretlerle etkinliklere  devam ettleri.

Yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki hususların sonuç bildirisinde yer almasına karar verildi:

  • Türk Dünyasının ortak bir iletişim dilinin Türkiye Türkçesi olmasına, gelecek toplantılarda bu dilin ortak kullanımının en üst düzeye çıkarmak için çalışmalar yapılmasına,
  • Genç Yazarlar için ortak bir ödül ihdas edilmesine,
  • Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşmalarının her yıl tekrarlanmasına,
  • Bu etkinliklerin Türk Dünyasından bir şair veya yazar adına düzenlenmesine,
  • Genç şair ve yazarlarda Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması ile ortaya çıkan motivasyonun yıl içerisinde kurulacak ilişkilerle devam ettirilmesine, bunun için sürekli iletişimde kalma yollarının oluşturulmasına,
  • Katılımcı şair ve yazarların eserlerinin diğer edebî dil ve lehçelere çevrilerek dergilerde veya kitap olarak yayınlama çalışmalarının yapılmasına,
  • Etkinliğe katılan Türk Dünyasının genç şair ve yazarları adına projeye destek olan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür edilmesine,

 

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.