Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Haberler

II. Dede Qorkut halkara teatr eseri bäsleşigine gatnaşmagyň  şertnamasy

·         Mowzuk: Erkin

·         Görnüşi: Erkin, ( çaga oýunlary, gysga we uýgunlaşdyrylan  oýun görnüşlerden başga)

·         Bäsleşigiň dili: Eserler Türkçe, Azerbeýjan, Gazak, Gyrgyz, Türkmen, Özbek, Tatar, Başkurt, Çuwaş, Krym Tatar, Gagauz, Karaçaý-Malkar, Kumuk, Uýgur, Hakas, Altaý, Saha, Tywa. Türk edebi dil we dialektlerinde ýazylan bolmaly.

·         Bäsleşik hemmä açyk, ýaş çäklemesi ýok.

·         Her ýazyjy bäsleşige bir eseri bilen gatnaşar.

·         Bäsleşige iberiljek eserler sahnalama tehnikasyna laýyklykda ýazylmaly.

·         Eserler özbaşdak bolmaly, haýsyda başga bir eserden täsirlenen, göçirme we uýgunlaşdyrylan bolmaly däl.

·         Bäsleşige iberiljek eserler, hiçbir bäsleşikde baýrak almadyk we hiçbir ýerde çap edilmedik we sahnalanmadyk bolmaly.

·         Bäsleşige iberiljek eserler, kompýutorda A4 kagyz boýunda, Times Roman  ýazuw font, 12 punto we 1,5 setir boşlugy goýulup ýazylmaly.

·         Eserler, iň köp 2 perdelik bolmaly.

·         Bäsleşige iberiljek eserleriň üstünde diňe lakam bolmaly; lakamdan başga ýazyjyň şahsy maglumatlaryny görkezjek haýsyda bir yşarat bolan ýagdaýynda eser bäsleşikden çykarylar.

·         Bäsleşige gatnaşjak eseriň 6 nusgasy iberiler. Şeýle-de içine eser goýulan konwertiň içine eseriň word formatynda taýarlanan faýl CD ýüknenip goýulmaly.

·         Ýazyjy, pasport kopýasy, öý salgysyny, terjimehal we bir suratyny başga bir konwertiň içine goýup diňe lakamyny ýazyp eserin bolan uly konwertiň içine goýmaly. E- poçta adresi bilen iberilen eserlerde bu maglumatlar maile goşular we bäsleşik guramasynda bäsleşigiň soňuna çenli saklanar.

Bäsleşige gatnaşjak eserler Avrasya Yazarlar Birliği, Sakarya Mahallesi Göztepe Sokak 5/A Ankara/Türkiye salgysyna elden ýada poçta ýada Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine e-poçta  üsti bilen iberilmeli.  

·         Bäsleşik guramasy gerekli gören ýagdaýynda öň saýlama emin agzalary gurnap biler

·         Eserleriň Türkçe terjime edilen nusgalary okalyp baha beriler.

·         Bäsleşige gatnaşan eserler, yzyna berilmeýär we eseriň ýazyjysy bu mowzukda hiçbir hak öňe sürüp bilmez.

·         Bäsleşikde baýraga eýe bolan eserler,  TÜRKSOY halkara  guramasynyn agzasy bolan ýurtlaryň teatr repertuaryna girizilmegi teklip ediler.

·         Emin agzasy wezipesinde bolanlar, olar bilen birinji derejede gan bagy bolanlar we ýakynlary bäsleşige gatnaşyp bilmezler.

·         Bäsleşige gatnaşmagyň düzgünlerini ýerine ýetirmeýän eserler dykkata alynmaz.

·         Bäsleşige gatnaşjak ýazyjylaryň, bäsleşik şertnamasyny kabul edeni hasaplanar.

 

Geçiriljek Bäsleşik  Barada Esasy Günler

Bäsleşigiň yglan ediljek güni                   : 15.04.2017

Eserleri  soňky  gowşurma  güni             : 30.09.2017

Bäsleşik netijesiniň yglan ediljek güni    : 15.11.2017

Baýrak gowşurma dabarasy                    : Dekabr 2017

 Bäsleşigiň Pul Baýraklary

 1-nji orna mynasyp bolana          : 15.000 TL (on bäş müň Türk Lirasy)

2-nji orna mynasyp bolana           : 10.000 TL (on müň Türk Lirasy)

3-nji orna mynasyp bolana           : 5.000 TL (bäş müň Türk Lirasy)

1-nji sylaglanan baýrak                : 2.500 TL (iki müň bäş ýüz Türk Lirasy)

 

 

 

 

II. Дедe Коркут халкъла арасы пьеса конкурсну излемлери

 ·        Тема: Эркин тема.

·        Халы: Эркин (сабий, къысха, адаптация этилген пьесаладан къалгъанланы не тюрлюсю да).

·        Конкурсну тили: чыгъармала тyрк, азербайджан, къазах, къыргъыз, тюркмен, узбек, татар, башкир, чуваш, кърым-татар, гагауз, къарачай-малкъар, къумукъ, уйгур, хакас, алтай, якъут, тува тилледе не да тюрк  диалектлеринде джазылыргъа керекдиле.

·        Конкурс хар кимге да ачыкъды, джыл марда салынмайды.

·        Автор джангыз бир чыгъармасын теджерге боллукъду.

·        Конкурсха теджелген чыгъармала театр сахнада кёргюзюлюрча джарашдырылыргъа керекдиле.

·        Пьесаны башха чыгъармаладан кёчюрюрге, алыргъа болмайды, ол энчи автор чыгъарма болургъа керекди.

·        Бир кере басмаланнган, сахнада кёргюзюлген, башха конкурслада ёч алгъан чыгъармалагъа къараллыкъ тюлдюле.

·        Конкурсха теджелген чыгъармала А4 къагъытда, Times New Roman шрифт бла, 12-чи ёлчемде джазылыргъа керекдиле. Тизгинлени аралары 1,5 болургъа керекди.

·        Эки актдан кёб болмазгъа керекди пьеса.

·        Джазманы биринчи бетинде авторну джангыз псевдоними болургъа керекди.

·        Чыгъарманы 6 экземпляры къагъытда, дагъыда CD дискде Word форматда сакъланнган копиясы болургъа керекди.

·        Конкурсха къошулгъан адам автобиографиясын, адресин, бир суратын конвертге салыб, аны тышына джангыз псевдонимин джазыб, пьесасы болгъан уллу конвертге салыб ашырыгъыз. Почта бла ашырылгъан чыгъармала, авторну юсюнден данныйле электрон почта бла ашырылыб, конкурсну эсеблери чыгъарылгъынчы секретериатда сакъланныкъдыла.

·        Чыгъармаланы бу адрес бла джиберигиз: Сакарья махаллеси, Гозтепе сокак 5/А (Avrasya Yazarlar Birliği, Sakarya mahallesi Göztepe Sokak 5/A Ankara/Türkiye). Не да Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  электрон адрес бла ашырыгъыз.

·        Конкурсну къурау комитети керек болса, жюри къураб, материалланы тинтиб сайлар эркинлиги барды.

·        Чыгъармалагъа тюрк тилге кёчюрюлгенлеринден сора багъа берилликди.

·        Конкурсха теджелген чыгъармала ызына къайтарыллыкъ тюлдюле.

·        Ёчге тыйыншлы болгъан пьесала ТЮРКСОЙ-ну членлери болгъан къралланы театрларыны кърал репертуарларына киргизилликдиле.

·        Конкурсда джууукъла, неда жюрини членлерине джууукъ джетгенле къошулургъа болмайдыла.

·        Конкурсну излемлерине келишмеген билдириулеге къараллыкъ тюлдюле.

·        Къагъытларын ашыргъан авторла конкурсну излемлерине бойсуннганларын билдиредиле.

 

Конкурсну болджаллары

Конкурсну юсюнден билдириу                       : 15.04.2017 дж.

Чыгъармаланы бериуню ахыр кюню             : 30.09.2017 дж.

Конкурсну эсеблерин билдириу                    : 15.11.2017 дж.

Саугъалау                                                        : декабрь 2017 дж.

 

Саугъала

1-чи орун                                      :  15 000  (онбеш минг тюрк лира)

2-чи орун                                      : 10 000 (он минг тюрк лира)

3-чю орун                                      :  5 000 (беш минг тюрк лира)

 

1-чи кёл кёлтюрген ёч                 :  2500 (эки минг беш джюз тюрк лира)

II. Халыҡ-ара Дедe Коркут театр әҫәрҙәре конкурсы шарттары

Темаһы: ирекле

·         Жанры: Ирекле (балалар өсөн пьесалар, ҡыҫҡа пьесалар һәм билдәле әҫәрҙәргә таянып эшләнгән пьесаларҙан тыш).

·         Бәйгегә төрөк, әзербайжан, ҡаҙаҡ, ҡырғыҙ, төркмән, үзбәк, татар, башҡорт, сыуаш, ҡырым татар, ғағауыз, ҡарасәй, балҡар, ҡумыҡ, уйғыр, хакас, алтай, яҡут, тува һәм башҡа төрки телдәрҙә яҙылған әҫәрҙәр ҡабул ителә.

·         Конкурста теләгән һәр кеше ҡатнаша ала, йәш буйынса сикләү юҡ.

·         Һәр яҙыусы тик бер әҫәрен тәҡдим итеү хоҡуғына эйә.

·         Бәйгегә ебәрелгән әҫәрҙәр техник күҙлектән сәхнәгә ҡуйылырлыҡ кимәлдә яҙылырға тейеш.

·         Әҫәрҙәр оригиналь булырға, башҡа әҫәр ҡулланылып яҙылырға йә тәржемә ителгән булырға тейеш түгел.

·         Конкурсҡа ебәрелгән әҫәр башҡа конкурстарҙа премия алмауы, матбуғатта баҫылмауы һәм сәхнәгә ҡуйылмауы шарт.

·         Текстың Times Roman шрифты менән юл араһын 1,5 һәм 12-се шрифт менән  баҫылыуы талап ителә.

·         Әҫәрҙәр күләме 2 шаршауҙан артыҡ булырға тейеш түгел.

·         Конкурсҡа ебәрелгән әҫәрҙәр псевдоним менән ҡатнаша. Псевдонимдан башҡа авторҙы танытырлыҡ берәй билдә булған әҫәрҙәр конкурсҡа ҡатнаштырылмаясаҡ.

·         Тәҡдим ителгән әҫәр 6 данала ебәрелеүе шарт. Әҫәр менән бергә конверт эсенә дискта word форматында уның электрон версияһы ла һалыныуы мотлаҡ.

·         Конкурста ҡатнашыусы фотоһүрәтен, псевдонимы, исем-фамилияһы, адресы яҙылған мәғлүмәтте бәләкәй конвертҡа һалып йәбештерә. Әҫәрҙең электрон версияһы яҙылған диск һәм тексы менән бергә ҙурыраҡ конверт  эсендә ебәрергә тейеш. Электрон адресҡа ебәрелгән әҫәрҙәрҙә иһә был мәғлүмәт айырым файл менән бирелергә тейеш. Ул мәғлүмәт еңеүселәр билдәләнгәнсә бәйге секретариатында һаҡланасаҡ.

·         Бәйгелә ҡатнашырға теләүселәр әҫәрҙәрен Avrasya Yazarlar Birliği, Sakarya Mahallesi Göztepe Sokak 5/A Altındağ/Ankara-Türkiye (Евразия Яҙыусылар Союзы, Сакаръя мәхәлләһе, Гёзтепе урамы, 5/А, Алтындаг/Анҡара-Төркиә) адресын яҙып почта аша йә  Интернеттан Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  электрон почтаға ебәрә ала.

·         Конкурсты ойоштороу комитеты, кәрәк булһа, конкурсҡа килгән әҫәрҙәрҙе һайлау өсөн жюри комиссияһы ҡора ала.

·         Әҫәрҙәр төрөк теленә тәржемә ителгән тексы буйынса баһаланасаҡ.

·         Конкурста ҡатнашҡан әҫәрҙәр кире ҡайтарылмаясаҡ, был мәсьәлә буйынса әҫәр авторы бер ниндәй талап та ҡуйырға тейеш түгел.

·         Конкурс премияһына лайыҡ булған әҫәрҙәр ТӨРКСОЙ ойошмаһына ағза булған өлкә театрҙары репертуарына алырға тәҡдим ителәсәк.

·         Әҫәрҙәрҙе баһалаусы жюри комиссияһына яҡын туған һәм дуҫ булған кешеләр бәйгелә ҡатнашырға тейеш түгел.

·         Үрҙә һанап кителгән шарттарға тура килмәгән әҫәрҙәр конкурста ҡатнаштырылмаясаҡ.

·          Әҫәрҙәрен бәйгелә ҡатнашырға ебәреүселәр ошо шарттарҙы ҡабул иткән тип иҫәпләнәсәк.

 

                                                  КОНКУРСТЫҢ КАЛЕНДАРЫ

Конкурс иғлан ителеүе                               : 15.04.2017

Әҫәрҙәрҙең ҡабул ителеүе тамамлана       : 30.09.2017

Конкурс һөҙөмтәһе иғлан ителә                : 15.11.2017

Премия тапшырыла                                    : 2017 йылдың декабрендә

 

ПРЕМИЯ КҮЛӘМЕ

Беренсе урынға                                : 15.000. (ун биш мең) төрөк лираһы

Икенсе урынға                                 : 10.000. (ун мең) төрөк лираһы

Өсөнсө урынға                                 : 5.000. (биш мең) төрөк лираһы

Беренсе дәртләндереү премияһы   : 2.500. (ике мең ярым) төрөк лираһы

 

 

 

 II. Деде Коркут ТӨРКИ ДӨНЬЯ ХАЛЫКАРА ПЬЕСА БӘЙГЕСЕ

·         Бәйгегә тәкъдим ителгән пьесаның темасы чикләнмәгән. (Балаларга адресланган яки кыска сәхнә уеннары моннан чыгарма булып тора).

·         Бәйгенең теле:  төрек, әзәри, казах, кыргыз, төрекмән, үзбәк, татар, башкорт, чуваш, Кырым татарлары, гагауз, карачай-балкар, комык, уйгур, хакас, алтай, саха, тува телендә иҗат ителгән әсәрләр кабул ителә.

·         Бәйгедә катнашучыларның яше чикләнмәгән.

·         Һәр автор бары тик бер әсәр генә тәкъдим итә ала.

·         Бәйгедә катнашучы әсәрләр сәхнәгә куярга яраклы булырга тиеш.

·         Әсәрләр үзенә бер төрле булырга тиеш. Теге яки бу әсәргә нигезләнмәгән, бернинди әсәрнең тәэсирендә язылмаган булырга тиеш.

·         Бәйгедә катнашучы пьеса беркайда да басылып чыкмаган, сәхнәдә куелмаган һәм бүләкләнмәгән булырга тиеш.

·         Әсәрләр Times Roman 12 кегельдә, ворд форматында җыелырга, юл арасы 1,5 үлчәмендә булырга тиеш. Аерым дискта һәм 6 нөсхәдә тапшырыла (барысы бер конвертта.)

·         Әсәрләр ике пәрдәдән артмаска тиеш.

·         Әсәрләр ябык тәртиптә, авторы күрсәтелмичә, бары тик девиз куелып тәкъдим ителә. Автор турында тулы белешмә (исем-фамилиясе, паспорт мәгълүматлары, тәрҗемәи хәле һәм бер фоторәсеме) аерым конвертта тапшырыла. Электрон почта белән җибәрелгән әсәрләрдә әлеге мәгълүматлар өстәмә рәвештә кушылачак һәм бәйгене оештыручыларда бәйге азагына кадәр яшерелеп сакланачак.  Жюри әсәрләргә бәя биреп, җиңүчеләр ачыкланганнан соң гына, конвертлар жюри әгъзалары алдында ачыла.

·         Бәйгедә катнашучы әсәрләр, почта аркылы җибәрелгән очракта, түбәндәге адреска юллана: “Avrasya Yazarlar Birliği Sakarya Mahallesi Göztepe Sokak 5/A- Ankara/Türkiye

·         Әсәрне электрон почта адресы белән җибәрүчеләр  dedekorkut@ayb.org.tr   адресына  сала алалар.

·         Оештыручы идарә, кирәк тапкан очракта, бәйгене ике тур итеп үткәрергә мөмкин.

·         Әсәрләрне бәяләп хөкем чыгару өчен пьесалар төрек теленә тәрҗемә ителәчәк.

·         Жюри әгъзалары, аларның якыннары һәм туганнары конкурста катнаштырылмый.

·         Бәйгедә катнашкан әсәрләр авторга кире кайтарылмый һәм автор әлеге әсәр буенча бернәрсә дәгъвалый алмый.

·         Ярышта җиңүяулаган әсәрләрне Тюрксой әгьзасы булган өлкәләрнең театр репертуарларына кертергә тәкьтим ителәчәк.

·         Әлеге шартнамәгә туры килмәгән мөрәҗәгатьләр кабул ителми.

·         Бәйгедә катнашучылар әлеге шартларны кабул иткән була.

 БӘЙГЕ КАЛЕНДАРЫ

 Бәйгене игълан итү                                         : 15.04.2017

Пьесаларны тапшыруның соңгы көне                       : 30.09.2017

 Урыннарны игълан итү көне                          : 15.11.2017

Бүләкләү тантанасы                                          : 2017 елның декабрь ае

 

БӘЙГЕ  Бүләкләри

1 нче урын өчен                                          : 15.000 (ун биш мең төрек лирасы)

2 нче урын өчен                                          : 10.000 (ун мең төрек лирасы)

3 нче урын өчен                                          : 5.000 (биш мең төрек лирасы)

1 нче кызыксындыру бүләге                      : 2.500 (ике мең биш йөз төрек лирасы)

 

 

 

 

 

Условия конкурса международных пьес посвященному Дедe Коркут

·         Тема: Свободная тема

·         Вид: Свободный, (не включая детские,  короткие и адаптационные пьесы)

·         Язык конкурса:  Произведения должны быть написаны на турецком, азебайджанском, казахском, кыргызском, тюркменском, узбекском, татарском, башкирском, чувашском, крымско-татарском, гагаузском, карачаево-балкарском, кумыкском, уйгурском, хакасском, алтайском, якутском, тувинском языках и диалектах.

·         Конкурс открыт для всех, возрастных ограничений нет.

·         Каждый автор может учавствовать в конкурсе лишь с одним произведением.

·         Произведения представленные на конкурс должны быть написаны в соответствии с театрализованной постановкой.

·         Произведения должны быть авторскими, не должны быть адаптированы, переведены или вдохновлены из других произведений.

·         Произведения представденные на конкурс не должны быть ранее опубликованы, театрализованы или награждены на других конкурсах.

·         Произведения представденные на конкурс должны быть напечатаны на бумаге А4, шрифтом Times New Roman размером 12 пунктов полуторным межстрочным интервалом.

·         Произведения должны состоять не более чем из 2 актов.

·         На первой странице должен быть только псевдоним автора, произведение будет исключено из конкурса, если на нем будут указаны какие-либо знаки удостоверяющие личность конкурсанта.

·         Произведения должны быть представлены в 6 экземплярах, а также в СD сохраненном в формате Word.

·         Конкурсант должен предоставить информацию содержащую его личные данные, автобиографию, адрес и предоставить одно фото в конверте, на котором указывается только его псевдоним, который будет вложен в большой конверт с произведением. К произведениям отправленным по почте, эти данные должны быть отправлены через электронную почту, которая будет хранится до конца конкурса в секретериате.

·         Произведения должны быть предоставлены по адресу: Сакарья махаллеси, Гозтепе сокак 5/А (Avrasya Yazarlar Birliği, Sakarya mahallesi Göztepe Sokak 5/A Ankara/Türkiye) из рук в руки, по почте или по следующему электронному адресу: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

·         Руководство конкурса в случае необходимости, имеет право создать жюри для предварительного отбора.  

·         Произведения будут оцениваться по переведенному на турецкий язык тексту.

·         Произведения участвующие в конкурсе, не будут возвращены  и его авторы не имеют право требовать их.

·         Произведении удостоенные премии будут рекомендованы для включение в репертуар государственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ.

·         В конкурсе не смогут участвовать родственники первой степени родства а также близкие родственники членов оценочной комисии( жюри) конкурса.

·         Заявки не соответствуюшие условиям конкурса не будут рассмотрены.

·         Заявители предоставившие документы, автоматически принимают условия конкурса.

 

                                                    РАСПИСАНИЕ КОНКУРСА

Объявление конкурса                                             : 15.04.2017

Срок завершения подачи произведений              : 30.09.2017

Объявление итогов конкурса                                : 15.11.2017

Церемония награждения                                        : Декабрь  2017

 

                                                            НАГРАДЫ

 1-место                                             : 15.000. (пятнадцать тысяч турецких лир)

 2-место                                             : 10.000. (десять тысяч турецких лир)

 3-место                                             : 5.000. (пять тысяч турецких лир )

1- поощрительная премия               : 2.500. (две тысячи пятьсот турецких лир)

 

 

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması
 

Copyright © 2017 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.