Kardeş Kalemler

Dil Araştırmaları

Kalemdaş

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi

AYB - Edebiyat Akademisi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

Bengü Yayıncılık

Türk Dünyasında Edebiyat Adamı Ödülleri

Avrasya Yazarlar Birliği; son yıllarda dünyada yaşanan teknolojik ve kültürel gelişmeleri göz önünde tutarak, kültür ve edebiyatın insanlar arasında yakınlaşma ve dostluk duygularının oluşmasına ve gelişmesine yapacağı katkıları dikkate alarak,

 • Tarihî kültürel ve sosyal bağlarla birbiri ile ilişkileri olan ülkeler, topluluklar ve kişiler arasında kültürel ilişkileri artırmak,
 • Evrensel barışa ve kültürel gelişmelere katkıda bulunmak;
 • İnsanlığın en köklü dillerinden birisi olan Türkçenin bütün lehçe ve şivelerinde konuşan halkların yazarlarının birbirlerinin eserlerini tanımalarını sağlamak,
 • Türkçe edebiyatın bütün dünyada daha iyi tanınmasına çalışmak,
 • Bütün lehçe ve şiveleri ile Türkçenin gelişmesine gayret etmek,
 • Türk lehçelerinin yazı dilerindeki ortaklıkları daha da artırmak, amacıyla;
 • Yazarlık faaliyetini meslek edinmiş kişileri bir araya getirmek,
 • Meslekî dayanışma ve yardımlaşmayı uluslar arası düzeyde sağlamak,
 • Yazarların sanat ve kültür hayatında etkin bir şekilde yer alabilmeleri için çalışmak,
 • Telif ve tercümelerinden doğan haklarını savunmak,
 • Meslek mensuplarının uğrayacakları çeşitli güçlükler karşısında gerekli her türlü maddî ve manevî yardımda bulunmak,
Ulusal ve uluslar arası düzeyde resmî, tüzel ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmek gayesi ile kurulmuştur.

Has Bahçe Edebiyat Sohbetleri

II. Uluslararası Dede Korkut Tiyatro Eseri Yarışması
 

Copyright © 2018 Avrasya Yazarlar Birligi. All Right Reserve.
AYB Türk Dünyası Yazarlar Birliği üyesidir.